Menu
Site Selector

De naam van uw vennootschap... what's in a name?

24jan2017

De vennootschapsnaam is vaak de resultante van enig creatief denkwerk van haar oprichters.

Het is dus niet meer dan logisch dat deze naam door diens eerste gebruiker beschermd wordt, wanneer daaromtrent verwarring zou kunnen ontstaan.
 
Voor de maatschappelijke benaming (opgenomen in de statuten) gebeurt dit door het vennootschapsrecht, waaronder de mogelijke verwarring in abstracto zal beoordeeld worden. En dit voornamelijk middels de vraag: is er een mogelijke nadelige invloed op de vennootschap?
 
Voor commerciële en/of professionele doeleinden gebruikt de vennootschap vaak een handelsnaam (gelijk aan of verschillend van de maatschappelijke benaming). Deze naam wordt eveneens beschermd, maar dan door het economisch recht waarbij de beoordeling in concreto zal gebeuren, rekening houdend met haar doel, cliënteel en vestiging. 
 
Merkt u bij de oprichting van uw vennootschap dat de vennootschapsnaam zich in een twijfelzone bevindt, vermijd mogelijke discussie en ga voor een alternatief!
 
Meer weten? Neem hier contact op met uw VGD-adviseur.
 
naam, naambord, vennootschapsnaam