Menu
Site Selector

Decembervoorschotten en btw: hou de kalender in het oog!

07dec2017

Belastingplichtigen die op het einde van het jaar gehouden zijn tot het indienen van periodiek btw-aangiftes, moeten een voorschot betalen op de verschuldigde BTW van de laatste aangifteperiode van dat jaar, het zogenaamde decembervoorschot.  

Het decembervoorschot kan op twee manieren berekend worden zijnde de werkelijk verschuldigde btw dan wel de forfaitaire berekening. 
 
De werkelijk verschuldigde btw bedraagt:
 
  • Voor maandaangevers: de werkelijk verschuldigde btw voor de periode 1 tot en met 20 december
  • Voor kwartaalaangevers: de werkelijk verschuldigde btw van 1 oktober tot 20 december
 
Indien men opteert om de werkelijk verschuldigde BTW tot 20 december te gaan berekenen, dient men alle verkoopfacturen (en de daarop verschuldigde BTW) na die datum niet meer mee in rekening te nemen voor de berekening van dit voorschot.
 
Indien men opteert voor de forfaitaire berekening, dan betaalt men het bedrag opgenomen in rooster 71 van de btw-aangifte betreffende:
 
  • De maand november voor maandaangevers
  • Het derde kwartaal voor kwartaalaangevers
 
Een decembervoorschot is enkel verschuldigd indien de btw-aangifte van de maand november / het derde kwartaal een te betalen saldo heeft (vak 71). In geval van een tegoed (vak 72) voor die periode hoeft er niets betaald te worden.
 
Indien er decembervoorschotten betaald dienen te worden, dan moet men dit jaar ten laatste op 22 december 2017 uw voorschot betalen. Deze betaling dient uiterlijk 24 december 2017 te gebeuren, maar aangezien die dag op een zondag valt, dient het voorschot uiterlijk 22 december 2017 betaald te worden. Aangezien het om een uiterste betaaldatum gaat, is er geen uitstel mogelijk, dus ook niet naar de eerstvolgende werkdag.
 
De kwartaalaangevers die nog steeds voorschotten betalen, dienen er op toe te zien dat de betaalde voorschotten het decembervoorschot dekken. Zoniet dienen ze alsnog ten laatste 22 december 2017 een bijkomende betaling te doen tot het bedrag van het decembervoorschot bereikt is.

 

Voor meer info kan u terecht bij uw VGD-adviseur via info@vgd.eu of via het VGD-kantoor in uw regio.