Menu
Site Selector

Een bericht van wijziging van aangifte op de valreep beantwoorden

23jun2017

Het gebeurt wel eens...

Een belastingplichtige krijgt een bericht van wijziging van aangifte in zijn brievenbus, besteedt daar niet onmiddellijk de nodige aandacht aan en bezorgt dit redelijk laat aan zijn accountant/belastingconsulent.  Die stelt dan vast dat er te weinig tijd overblijft om een grondige reactie van niet-akkoord op het bericht van wijziging te formuleren.
 
De wettelijke termijn om te reageren op zo'n bericht van wijziging bedraagt immers één maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending. Wordt er binnen deze termijn niet gereageerd, dan zal de fiscus de procedure van aanslag van ambtswege volgen met alle narigheden van dien.
 
In een dergelijke situatie zal de accountant/belastingconsulent meestal nog vóór het verstrijken van de wettelijke antwoordtermijn contact opnemen met de controleur en om uitstel verzoeken.  Maar het komt wel eens voor dat aan de andere kant er een weerbarstige controleur de verlenging van de antwoordtermijn pertinent weigert.
 

Wat dan?  

Het extreme reddingsmiddel is dan het bericht van wijziging droogweg met "niet akkoord" te beantwoorden binnen de wettelijke termijn.  Dit belet de controleur alvast de procedure van aanslag van ambtswege toe te passen.    
 
De belastingplichtige of zijn accountant/belastingconsulent kan dan in een latere fase van de procedure nog steeds gegrond het "niet akkoord" toelichten.  
 
Onnodig te zeggen dat dergelijke situaties beter te vermijden zijn, maar in extreme gevallen kan het wel dienen om erger te voorkomen! 
 

Meer weten? Neem contact op met uw VGD-adviseur via info@vgd.eu of via het VGD-kantoor in uw buurt.

 
Tags: 
Aangifte