Menu
Site Selector

Eigen huurregime voor pop-up shops!

05aug2016

Pop-up shops zijn een recent fenomeen dat niet meer uit het dagelijkse ondernemingsleven is weg te denken. Vanaf 1 september 2016 zal een nieuw decreet in werking treden dat een eenvoudig juridisch kader biedt met voldoende rechtszekerheid, zonder dat partijen meteen vastzitten aan een contract voor 9 jaar.

Het decreet geldt niet voor de lopende huurovereenkomsten. Het zal enkel van toepassing zijn op contracten afgesloten vanaf 1 september 2016 betreffende onroerende goederen die binnen het Vlaamse Gewest gelegen zijn, voor een termijn van ten hoogste één jaar.

Meerdere opeenvolgende huurovereenkomsten zijn mogelijk, zolang de totale duur van de huur de termijn van één jaar maar niet overstijgt. Boven de één jaar zal de overeenkomst immers als een “klassieke” handelshuurovereenkomst beschouwd worden en zal ze geacht worden te zijn aangegaan voor een periode van negen jaar

Het nieuw huurregime bevat daarnaast soepele opzeggingsmogelijkheden.

In tegenstelling tot de klassieke huur zijn overdracht van huur en onderhuur in dit regime verboden.

Het nieuwe decreet bepaalt tenslotte dat het de huurder onder bepaalde voorwaarden toegestaan is verbouwingswerken uit te voeren die dienstig zijn voor zijn onderneming. De verhuurder kan daarbij eisen dat de huurder een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op het eind mag de verhuurder eisen dat de verbouwingen terug worden verwijderd. De verhuurder mag de uitgevoerde verbouwingen echter ook behouden zonder een vergoeding te moeten betalen. 

Heb je vragen over de opstart van je eigen pop-up shop of start-up, contacteer ons dan gerust voor verdere info!

VGD Legal

Pop-up, design, trendy