Menu
Site Selector

Is pensioen opnemen verplicht?

02nov2017
Indien u een activiteit als werknemer of als zelfstandige uitoefent zal er één jaar voor de ingangsdatum van uw wettelijke pensioenleeftijd in elk stelsel (werknemer of zelfstandige) een ambtshalve onderzoek gedaan worden naar uw pensioenrechten. U moet dus zelf geen aanvraag doen.
 
Wenst u echter uw pensioen vervroegd op te nemen (indien mogelijk) dan dient u dit zelf aan te vragen en dit kan u best doen via www.mypension.be.
 
Het kan echter zijn dat de berekeningen niet het verhoopte resultaat opleveren of dat er bij een aanvraag voor het vervroegde pensioen niet stilgestaan is bij het verband tussen het opnemen van het vervroegde pensioen en de fiscale gevolgen van de uitkering van de pensioenen opgebouwd in de tweede pijler (groepsverzekering, VAPZ, IPT,...).
 
Wees dan gerust, ook al is het ambtshalve onderzoek gestart of ook al hebt u zelf een aanvraag ingediend, u kan steeds de procedure stopzetten en dus uw pensionaanvraag “annuleren”.
 
Daarenboven is het ook zo dat er in België een pensioenrecht bestaat en geen plicht. Het is dus mogelijk om de ingangsdatum van uw pensioen uit te stellen. 
 
Is het zinvol om uw vervroegd pensioen op te nemen of om uw ingangsdatum uit te stellen, dat is een ander vraagstuk dat toch wel wat aangepast rekenwerk vraagt.
 

Neem tijdig contact op met uw VGD pensioen- en vermogensplanner via vermogensplanning@vgd.eu om u te begeleiden in uw eindeloopbaantraject.