Menu
Site Selector

Mobiliteitsbudget “Cash For Car”: klaar tegen 2018… of niet?

22sep2017

Begin juli 2017 schreeuwde de media het uit: "Vanaf januari 2018 kunnen de werknemers en werkgevers samen kiezen voor 'cash for car'". 

Dat het wetsontwerp in werkelijkheid nog goedgekeurd moest worden door de ministerraad en vervolgens aan de Raad van State diende te worden voorgelegd, bleken vele bronnen uit het oog te verliezen. 
 
Kortom, er is officieel nog niets beslist sinds het politieke principiële akkoord van de federale regering.
 

Wat houdt het voorstel "cash for car" in?

Op initiatief van de werkgever, kunnen werkgever en werknemer onder strikte voorwaarden akkoord gaan om de bedrijfswagen in te leveren in ruil voor extra cash. 
 
Het bedrag in kwestie zou worden afgestemd op de waarde van de bedrijfswagen, die wordt ingeruild. 
 
Het aantrekkelijke aspect voor beide partijen is dat dit bedrag fiscaal op dezelfde manier behandeld zou worden als de bedrijfswagen, zijnde een voordeel alle aard. Het bedrag is niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen, maar de werkgever betaalt wel een solidariteitsbijdrage.
 

Klaar tegen 2018 of niet?

Of het wetsontwerp goedgekeurd wordt en in werking zal treden vanaf 2018, zal vooral afhankelijk zijn van het advies van de Raad van State. 
 
Gezien het eerdere negatieve advies in het dossier van de omzetting van de ecocheques naar nettoloon, is de kans groot dat ook in het 'cash for car' verhaal teveel elementen zitten, waarbij het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt [1]
 
Of het inruilen van een bedrijfswagen voor een nettobedrag werkelijk het gedrag van de mensen bijstuurt en zo oplossingen biedt voor het mobiliteitsprobleem, is overigens een veelbesproken kritiek van de tegenpartijen.
 

Wil je als eerste op de hoogte gebracht worden over het vervolg van dit verhaal? Klik hier om je emailadres achter te laten of je in te schrijven voor de VGD nieuwsbrief. Of je kan ons zoals gewoonlijk ook bereiken via info@vgd.eu

 
 
 
 
[1] In het licht van het gelijkheidsbeginsel zou het mogelijks niet verantwoord zijn dat voor de nettobonus op het vlak van fiscaliteit en socialezekerheidsbijdragen in een specifieke regeling wordt voorzien die voordeliger is dan die voor het vergelijkbare, gewone loon (Advies van de Raad van State nr. 61.016/1 en 61.017/1 van 21 maart 2017 betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding).