Menu
Site Selector

Nog snel 3% roerende voorheffing besparen?

09nov2016

U had graag nog 3% roerende voorheffing willen besparen? Het kan nog, als u er snel bij bent.

Tijdens het begrotingsconclaaf van enkele weken geleden heeft de regering beslist om het standaardtarief van de roerende voorheffing op te trekken van 27% naar 30%.

Roerende voorheffing

De verhoging zal naar alle verwachtingen van toepassing zijn op inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2017Wilt u zich als aandeelhouder of schuldeiser van uw vennootschap nog dividenden of interesten toekennen, dan doet u dit best nog vóór het jaareinde. In de meeste gevallen zal u 3% belasting op de uitkering kunnen besparen. Indien uw vennootschap in aanmerking komt voor het tarief van 15% roerende voorheffing op dividenden, dan wijzigt er niets. 
 

Liquidatiereserve

Vennootschappen die gebruik maken van de liquidatiereserve worden tevens geconfronteerd met een verhoging van 3% (van 17% naar 20%), maar deze verhoging geldt enkel wanneer er een uitkering van de aangelegde reserve plaatsvindt binnen een periode van vijf jaar na de aanleg ervan. Het percentage van 5% bij uitkering na de periode van vijf jaar blijft behouden. Indien u zou beslissen om deze liquidatiereserve uit te keren vooraleer de periode van vijf jaar verstreken is, dan doet u dat ook best vóór 1 januari 2017.
 

Meer weten? Uw VGD-adviseur vertelt er u graag meer over. Neem hier contact op met het VGD-kantoor van uw keuze.

 
euromunten, pot