Data Security Process

Met het Data Security Process van Xperity kan je jouw onderneming klaarstomen voor de toekomst en jouw datahuishouding aanpakken. Dit doen wij in drie verschillende fases.

data security GDPR

Build

Alles begint met de Build-fase. Aan de hand van onze Data Security Assessment worden in de Data Security Roadmap samen met de onderneming concrete maatregelen vooropgesteld en ingepland. Dit gebeurt steevast op basis van de Data Security Score binnen elk domein, zodat er geprioritiseerd kan worden. We maken kennis met jouw bedrijf, definiëren de stappen die nodig zijn om jouw Data Security Score omhoog te krijgen en voeren ze vervolgens ook uit.

Doe onze Data Security Scan en ontdek hoe veilig jouw organisatie is!

Data security GDPR Pen testing

Knowledge

Ook de Knowledge-fase verdient toelichting. Als ondernemer is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de state of the art binnen jouw onderneming, en binnen jouw sector.

Wanneer je goed op de hoogte bent van de Data Security binnen jouw onderneming, is het eenvoudiger om te begrijpen waarom een optimalisatie op deze vlakken een must is. Om mee te zijn in het verhaal, biedt Xperity jou dan ook training op maat én penetratietesten (PEN) aan.

Bij ondernemingen die reeds beschikken over een meer mature datahuishouding is de Knowledge fase ideaal om de awareness bij het personeel op peil te houden of om de bestaande infrastructuur eens te testen door middel van een PEN-test.

Data Security GDPR

Maintain

Wanneer de zwakke plekken van de Data Security in jouw onderneming zijn ontdekt en aangepakt, is het essentieel om de dan bekomen Data Security Score in stand te houden en waar nodig, nog te verbeteren. De trein stopt niet, noch op technologisch, noch op wetgevend vlak. De vinger aan de pols houden gebeurt door Xperity in de Maintain-fase. Ook een DPO voor jouw onderneming kan in deze fase aangeleverd worden.

Meer vragen over ons Data Security Process? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs!