Data Security

Ondernemingen kunnen er niet meer onderuit: vandaag is een digitale transformatie noodzakelijk geworden. Veel ondernemingen begrijpen de evidentie van deze digitale transformatie, maar worstelen nog met de privacy en bescherming van bedrijfsgegevens die hierbij komen kijken.

Zowel nieuwe wetten als de striktere toepassing van reeds bestaande regelgevingen dagen organisaties uit om hun procedures te herzien en aan te passen om wettelijk in orde te zijn. Dit is een zeer moeilijke oefening, want de de hoeveelheden data stapelen zich maar op en de toepassingsmogelijkheden worden steeds groter. Ook de inzetbaarheid van apps, SaaS oplossingen en cloudopslag zorgen ervoor dat ondernemingen moeten blijven grip houden op hun data.

Onze diensten

Data protectie

Ben je zeker dat alle (persoonsgegevens) binnen jouw onderneming op correcte wijze verwerkt en beschermd worden?

Lees meer

Phishing

Onlangs een vreemde e-mail ontvangen? Nee? Weet je het zeker? Misschien op een bepaalde link geklikt? 100% zeker van niet? Wij weten beter…

Lees meer

Legal

Data Security heeft heel wat juridische implicaties. Zorg dus dat alles goed neergeschreven staat!

Lees meer
data protectie

Data protectie, een zekerheid voor jouw onderneming

Cybersecurity en dataprotectie kwamen in 2018 hoog op de politieke agenda te staan. De hierdoor veroorzaakte wildgroei aan nieuwe wetgevingen en normen (GDPR, NIS & Cybersecurity Act), gecombineerd met de risico’s op datalekken, cybercrime en boetes, zorgt ervoor dat het als ondernemer niet altijd even makkelijk is om het hoofd koel te houden. 

Onze adviseurs ondersteunen door:

 • Via een Data Security Assessment een duidelijk beeld te geven van de status van de benodigde data protectie controls binnen jouw onderneming;
 • De nodige maatregelen te adviseren en te implementeren om jouw organisatie compliant te maken;
 • Op te treden als (parttime) Data Protection Officer (DPO) binnen jouw organisatie.

Doe onze Data Security Quickscan en krijg een eerste idee van de data security van jouw onderneming! Doe de scan

phishing data security

Cyber risk: wat zijn de zwakke plekken binnen jouw organisatie?

Als onderneming kan je een volledige infrastructuur opzetten om je te beschermen tegen hackers en andere vormen van cybercriminaliteit. Dit valt aan te moedigen. Door onze Data Security Assessment houden we mee de vinger aan de pols. Op basis van de verschillende frameworks rond Information Security Management Systems (ISO 27001, ISO 27002,…) houden wij jouw onderneming een spiegel voor. GAP’s worden bepaald en passende acties worden hieraan gekoppeld om grote stappen te zetten naar een meer secure werkplek.

Toch blijft de menselijke factor één van de zwakste schakels in de keten. Met één klik op een foute mail kunnen cybercriminelen heel wat schade berokkenen aan jouw organisatie, en vaak weet je het dan zelfs nog niet. Phishing e-mails zijn één van de grootste dreigingen geworden op vlak van data security.

Onze data security consultants kunnen je helpen bij:

 • Het opzetten van een phishing campagne binnen jouw organisatie waardoor medewerkers bewust worden welke gevaren dit met zich meebrengt;
 • Opleidingen en infosessies rond phishing voor medewerkers;
 • Het opzetten van technologische oplossingen tegen phishing met behulp van derde partijen.
legal it

Legal: jouw ondersteuning bij de opmaak van alle nodige documenten

Alle bovenstaande acties dienen vaak ook nog correct neergeschreven te worden in allesomvattende documenten. Data Security heeft immers ook heel wat juridische implicaties. Indien het fout loopt, dient jouw onderneming te kunnen rekenen op haar eigen externe leveranciers. Hiervoor zijn de juiste overeenkomsten nodig. Bijkomend moeten er intern ook een heel aantal documenten aanwezig zijn om een veilige, digitale werkomgeving te kunnen garanderen. Denk aan IT-policy, Telewerk Policy, Incident Management,…

Onze adviseurs kunnen jou helpen bij:

 • De opmaak van allerlei IT-contracten
  • Non-disclosure agreements (NDA)
  • Security Level Agreements (SLA)
  • Algemene voorwaarden en privacy policies
 • Leveranciersbeheer
  • Opmaak verwerkersovereenkomsten tussen leveranciers
  • Clausules voor offertes en opmaak contracten
 • Intellectueel eigendomsrecht
  • Opmaak en revisie van overeenkomsten inzake IP (overdracht, licentie & verkoop)
  • Analyse en advies bij bestaande overeenkomsten
  • Merkonderzoek (KBO, database, pers, domeinnaam, internet & social media search)

Zit je met vragen rond dataprotectie of phishing? Onze adviseurs staan voor je klaar!

Gerelateerd nieuws