Het nieuwe erfrecht, alle veranderingen helder uitgelegd

De belangrijkste doelstelling van het nieuwe erfrecht is dat het moet zorgen voor:
 
  • Meer rechtszekerheid voor uw gezin en uw familie
  • Meer zelfbeschikkingsrecht
  • Meer aansluiting bij de maatschappelijke realiteit
Op vlak van zelfbeschikkingrecht verandert er met het nieuwe erfrecht veel met betrekking tot het beschikbaar deel waarover de erflater zelf beschikt. Dit is zeker belangrijk voor de kinderen aangezien het nieuwe erfrecht bijvoorbeeld geen opdeling meer maakt tussen het aantal kinderen dat u heeft om het beschikbaar deel te bepalen. Dit heeft een invloed op de wettelijke reserves van de kinderen. Er gebeuren op hetzelfde niveau veranderingen op de l reservataire aanspraken zowel van de langstlevende partner als van de ouders.
 
Ook zullen er vanaf 01/09/2018 globale en punctuele erfovereenkomsten kunnen gesloten worden. Deze overeenkomsten hebben als doel om betwistingen bij een overlijden te vermijden. 
 
Daarnaast wil het nieuwe erfrecht ook zorgen voor meer rechtszekerheid. Hier is de grootste verandering dan ook de evolutie naar een uniform waarderingsmodel voor schenkingen bij inbreng en inkorting. De waarde van schenkingen zal voortaan steeds zowel voor roerende als voor onroerende schenkingen vastgeklikt worden op het moment van de schenking en geïndexeerd worden tot de overlijdensdatum. Dit geldt niet voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik waarvoor een uitzondering voorzien is. 
 
Daarenboven wordt de reserve in natura vervangen door een reserve in waarde. Zo zal er bij een vraag tot inkorting principieel een geldelijke compensatie gedaan worden.
 
Daarnaast biedt het nieuwe erfrecht ook meer aansluiting bij de maatschappelijke realiteit. Terwijl men vroeger vaak van een stereotype gezinsstructuur uitging, zijn er met het nieuwe erfrecht  ook veel meer mogelijkheden omtrent planning in nieuw samengestelde gezinnen, generation skipping en zijn de rechten van kinderen uit een eerste huwelijk gewaarborgd bij het aangaan van een tweede huwelijk.
 
Het nieuwe erfrecht wordt van kracht vanaf 1 september 2018 en heeft ook een impact op uw reeds gedane schenkingen. Deze schenkingen dienen dan ook best geanalyseerd te worden.
 
Sinds 01/09/2017 is een overgangsregeling van toepassing voor alle schenkingen die dateren van voor 01/09/2018 en  kan u  een keuze maken of u voor deze schenkingen voor wat betreft de inbreng en inkorting toch de oude regels wenst toe te passen. Maakt u geen keuze voor 01/09/2018 dan is het nieuwe erfrecht sowieso van toepassing op deze oude schenkingen!
 
Alle schenkingen na 1 september 2018 zullen sowieso onder het nieuwe erfrecht vallen.
 
Onze specialisten omtrent vermogensplanning hebben deze nieuwe regels voor u uiteengezet in een heldere presentatie met verduidelijkende voorbeelden, die u onder aan de pagina kan downloaden.
 
Wenst u onze vermogensplanners te contacteren om dit in meer detail te bespreken?
 

Frederic Dedeurwaerdere:

Tel: +32 9 398 77 54

Mail: frederic.dedeurwaerdere@vgd.eu

Evert Huyghe:

Tel: +32 3 247 43 12

Mail: evert.huyghe@vgd.eu

Hilde Marcou:

Tel: +32  3 502 13 26

Mail: hilde.marcou@vgd.eu

 

 
erfrecht

Laatste nieuws

Optionele BTW verhuur

Btw en onroerende verhuur: definitief?

Lees meer
innovatie

Vlaams-Brabant ondersteunt innovatie met subsidies tot 150.000 euro

Lees meer

Laatste nieuws

Lees onze laatste nieuwsberichten

More