Let op de inhoudingsplicht voor RSZ en fiscus

Over welke activiteiten gaat het? 

De reglementering over de inhoudingsplicht heeft betrekking op:
  • Werken in onroerende staat 
  • Werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.
  • Werken in de vleessector 

Wie wordt beschouwd als opdrachtgever en aannemer?

Opdrachtgever: iedereen die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren.
 

Aannemer:  

  • Iedereen die zich ertoe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever (bouwheer) werken uit te voeren of te laten uitvoeren, en
  • Iedere onderaannemer ten overstaan van de onderaannemers die na hem komen.

Voor de RSZ 

Indien de aannemer sociale schulden heeft, moet de opdrachtgever 35% van het bedrag dat hij de aannemer verschuldigd is, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
 

Voor de FOD Financiën 

Als de aannemer fiscale schulden heeft, moet de opdrachtgever 15% van het bedrag dat hij hem verschuldigd is, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum.

 

Vragen? Stel ze gerust aan uw VGD-adviseur via info@vgd.eu of via het VGD-kantoor in uw regio.

 

Laatste nieuws

laptop

Uitstel voor btw-belastingplichtigen: faciliteiten zomervakantie 2018

Lees meer
mobiliteitsvergoeding

De mobiliteitsvergoeding officieel van start!

Lees meer

Laatste nieuws

Lees onze laatste nieuwsberichten

/news