Vereffening afgesloten in 2018?

Vennootschappen waarbij het belastbaar tijdperk aanving ten vroegste op 01/01/2018 en die tijdens het boekjaar 2018 vereffend werden, hebben daarvoor meestal een wijziging aan de afsluitdatum aangebracht in de loop van het jaar 2018. Zij dienden doorgaans een aangifte aanslagjaar 2018 speciaal in, daar het nieuwe aangifteformulier aanslagjaar 2019 op dat moment nog niet beschikbaar was. De berekeningsregels van aanslagjaar 2018 werden dus meestal toegepast.

Volgens de minister van Financiën vallen vereffeningen vanaf 1  januari 2018 ook onder de antimisbruikbepaling in het kader van de tariefdaling, m.a.w. het betreft hier ook een wijziging die vanaf 26 juli 2017 aan de afsluitdatum van het boekjaar werd aangebracht.

Bijvoorbeeld: Vennootschap X voerde haar boekhouding steeds per kalenderjaar en sloot steeds af per 31/12. Op 30 juni 2018 werd de vennootschap X vereffend. Haar laatste belastbaar tijdperk was dus korter (01/01/2018 – 30/06/2018). Dit betreft m.a.w. een wijzing aan de afsluitdatum die vanaf 26 juli 2017 plaatsvond. Doch diende deze vennootschap een aangifte vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2018 speciaal in.

De Centrale Diensten van de Belgische administratie heeft ons bevestigd dat mocht deze vennootschap voordeliger af zijn met de berekeningsregels van aanslagjaar 2019 (door de lagere tarieven), dat deze vennootschap bezwaar kan indienen binnen de 6 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet 2018 speciaal.

Dit kan onder andere interessant zijn voor vennootschappen met aanzienlijke gerealiseerde meerwaarden of met behoorlijke belastingvrije reserves die in de laatste aangifte belast werden.

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs!

Laatste nieuws

Nathalie De Meyer

Vereffening afgesloten in 2018?

Lees meer
Het nieuwe vennootschapsrecht Hilde Marcou

Moderner, eenvoudiger én flexibeler: het nieuwe vennootschapsrecht onder de loep

Lees meer

Laatste nieuws

Lees onze laatste nieuwsberichten

More