Vermijd een financiële vennootschap en geniet van het verlaagd KMO-tarief

 
Daartoe moet aan een hele reeks voorwaarden worden voldaan, waardoor sommige vennootschappen die “bijna” KMO zijn toch nog uit de boot vallen.
 
Onder andere vennootschappen die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50% van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de ‘geboekte’ meerwaarden, worden uitgesloten van dit verlaagd tarief.  Dit zijn de zogenaamde ‘financiële’ vennootschappen.  Om te bepalen of de grens van 50% overschreden is, worden de aandelen die ten minste een 75%-deelneming vertegenwoordigen wel niet in aanmerking genomen voor deze berekening.  
 
Opvallend is dus dat de ‘geboekte’ meerwaarden meegeteld mogen worden, dus ook herwaarderingsmeerwaarden.
 
Als de situatie zich voordoet waarbij de grens van 50% is overschreden loont het zeker de moeite eens na te gaan of geen ‘herwaarderingsmeerwaarde’ op de materiële of financiële vaste activa kan uitgedrukt worden (bijvoorbeeld op terreinen of gebouwen of op 75% deelnemingen).  Mogelijks kan u daardoor het verlaagd tarief toch nog redden, uiteraard als uw vennootschap aan alle andere voorwaarden voldoet.
 

Laatste nieuws

Optionele BTW verhuur

Btw en onroerende verhuur: definitief?

Lees meer
innovatie

Vlaams-Brabant ondersteunt innovatie met subsidies tot 150.000 euro

Lees meer

Laatste nieuws

Lees onze laatste nieuwsberichten

More