laptop

Uitstel voor btw-belastingplichtigen: faciliteiten zomervakantie 2018

De FOD Financiën verleent tijdens de zomervakantie 2018 aan de btw-plichtigen een versoepeling van de termijnen.

Lees meer
mobiliteitsvergoeding

De mobiliteitsvergoeding officieel van start!

Op 7 mei 2018 verscheen de wet die de mobiliteitsvergoeding invoert in het Belgisch Staats

Lees meer
sociale bijdrage bedrijfsleider

Terugbetaling van sociale bijdragen niet belastbaar voor bedrijfsleiders!

Bedrijfsleiders (bestuurders, zaakvoerders) dienen zoals andere zelfstandigen per kwartaal

Lees meer
familiaal pact

Welke aspecten mogen in acht genomen worden bij het zoeken naar het evenwicht in een familiaal pact?

Vanaf 1 september 2018 zal het onder strenge wettelijke voorwaarden mogelijk zijn om een globale erfovereenkomst, het

Lees meer
Vlabel teruggeroepen door Raad van State

VLABEL teruggeroepen door Raad van State

De raad van state heeft in een recent arrest van 12 juni 2018 het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) m

Lees meer
WK voetbal

Het WK voetbal komt eraan – enkele FAQ’s op een rijtje

Donderdag 14 juni, de start van het WK voetbal in Rusland waarbij we allemaal supporteren voor de Rode Duivels.

Lees meer
dividend

Keer een tussentijds dividend uit om fairness taks te vermijden

Op 1 maart 2018 heeft het Grondwettelijk Hof de fairness tax vernietigd.

Lees meer
eigendomsvoorbehoud voor algemene voorwaarden

Voorzie een eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden

Het eigendomsvoorbehoud is een handig instrument om u te wapenen tegen niet betaling en in

Lees meer
erfbelasting

De flexibele erfenissprong: mogelijkheden voor de derde generatie?

De Vlaamse decreetgever / regering, die sedert 2015 bevoegd is voor de schenk- en erfbelas

Lees meer
onroerend goed

Geld verdienen door roerende inkomsten aan te geven!

Zoals iedereen nagenoeg weet, werd de roerende voorheffing op de meeste roerende inkomsten (dividenden, interesten en

Lees meer
ondernemersrecht

Wijzigingen bij burgerlijke maatschap door hervorming ondernemersrecht

De wet omtrent de hervorming van het ondernemingsrecht heeft onder meer een aantal wijzigi

Lees meer
effectenrekening

De nieuwe taks op effectenrekeningen: wat moet je weten?

De nieuwe taks op effectenrekeningen is in voege sinds 10 maart 2018 en wordt in de wet al

Lees meer