Dan toch een optionele btw verhuur?

Tijdens de afgelopen begrotingscontrole heeft de regering de hervorming van de btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. 
 
Lees meer
bureau

Hoe lang duurt het om een bodemattest te krijgen? Begin tijdig!

Al te vaak wordt de aanvraag van een bodemattest te lang uitgesteld, wat kan leiden tot verplicht uitstel van de transactie omdat het bodemattest niet binnen de overblijvende termijn kan bekomen worden. 

Lees meer

Maak van uw overnamevehikel een actieve holding

Bij de overname van aandelen wordt vaak gewerkt met een nieuw opgerichte vennootschap die als overnamevehikel fungeert. Op deze manier wordt de overnamefinanciering aangegaan op niveau van het overnamevehikel en niet privé.

Lees meer

Uw werknemers belonen met een innovatiepremie? Het kan!

Wist u al dat u aan uw creatiefste werknemers jaarlijks een eenmalige onbelaste premie kan toekennen?

Lees meer

Deeltijdse uurroosters en wijziging arbeidsreglement: de deadline nadert!

Deeltijdse uurroosters moeten sinds 1 oktober 2017 niet meer verplicht opgenomen worden in het arbeidsreglement. Wat betekent dit concreet?

Lees meer

Voorfinanciering van de btw beperken? Vraag een vergunning voor maandelijkse teruggaaf aan!

Belastingplichtigen die belaste handelingen verrichten hebben de verplichting om, afhankelijk van o.m. hun omzet en hun intracommunautaire handelingen, op maandelijkse of op kwartaalbasis een btw-aangifte in te dienen. Hierin worden dan de handelingen opgenomen die zij in de betreffende periode hebben verricht. Op vlak van btw resulteert dit in een te betalen btw-saldo, een terugvorderbaar saldo of een nihil saldo.

Lees meer

Kies het juiste moment voor de aankoop van uw gezinswoning

De Vlaamse regering wil het tarief van het verkooprecht voor de aankoop van een gezinswoning in Vlaanderen laten dalen van 10% naar 7%. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de koper een natuurlijke persoon zijn die geen andere woning of bouwgrond heeft en dient de woning in Vlaanderen te liggen. Indien niet, blijft het huidige tarief van 10% van toepassing. Bovendien kan de koper onder bepaalde voorwaarden genieten van een bijkomende vermindering van het verkooprecht. De maatregel zou ingaan vanaf 1 juni 2018, maar hierover bestaat nog enige onzekerheid. 

Lees meer

4 tips om uw bedrijf verkoopklaar te maken

In de nieuwste editie van Trends die vandaag in de winkel ligt, staat een bijdrage van collega Arne Coeman, Specialist Corporate Finance bij VGD over hoe een bedrijf verkoopklaar te maken. 

Lees meer
backservicepremie

Vooruitbetaalde kosten: backservicepremie niet geviseerd!

De nieuwe wet van 25 december 2017 met betrekking tot de hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet in een bijzondere regeling met betrekking tot vooruitbetaalde kosten. 

Lees meer

Goedkope studentenarbeid? Tijdige Dimona is essentieel!

Een student heeft recht om 475 uren per jaar te werken onder het voordelig sociaal statuut, op voorwaarde dat die 475 uren gereserveerd worden via een tijdige Dimona.

Lees meer

Opgelet: voortaan zelf om de moratoriuminteresten vragen!

Het zomerakkoord heeft een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee gebracht zo ook op het gebied van moratorium- en nalatigheidsinteresten.

Lees meer

Het nieuwe erfrecht, alle veranderingen helder uitgelegd

Vanaf 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Dit zal voor veel mensen een heuse verandering met zich meebrengen zeker op het vlak van vermogensplanning. Onze experts vermogensplanning hebben van de voornaamste wijzigingen  een heldere presentatie gemaakt die u doorheen de complexe materie van het nieuwe erfrecht gidst. U kan deze onderaan de pagina downloaden.

Lees meer