Managementovereenkomsten voor zaakvoerders horen niet thuis in een bvba

Binnen een vennootschap worden vaak door de vennootschap managementovereenkomsten afgesloten met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die tevens zaakvoerder of bestuurder is van een vennootschap. 

Lees meer

Managers met een vennootschap: wees consequent!

Bestuurders en managers van een onderneming voeren hun activiteiten veelal uit via een bestuurders en-/of managementvennootschap.
 
Lees meer

Is pensioen opnemen verplicht?

Indien u een activiteit als werknemer of als zelfstandige uitoefent zal er één jaar voor de ingangsdatum van uw wettelijke pensioenleeftijd in elk stelsel (werknemer of zelfstandige) een ambtshalve onderzoek gedaan worden naar uw pensioenrechten. U moet dus zelf geen aanvraag doen.
 
Lees meer

Beperking hervorming btw en onroerende verhuur

De regering heeft beslist om de geplande hervorming over de btw en de onroerende verhuur momenteel grondig te beperken.

Lees meer

VGD blikt terug op succesvolle digitalisering: "Open communiceren en je team betrekken is de helft van het werk"

Door Bart Roose, An Peeters en Kris Peerlinck – vennoten bij VGD
 
Het hoeft weinig betoog dat om competitief te blijven, bedrijven niet om nieuwe technologieën heen kunnen. Dit was ons uiteraard ook niet ontgaan. 
 
Lees meer

Nieuw btw-systeem in Roemenië vanaf 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt in Roemenië een nieuw btw-systeem ingevoerd, het zogenaamde 'split-payment' systeem, teneinde de btw-kloof te verminderen en de staatsinkomsten te verhogen.

Lees meer

Mobiliteitsbudget "Cash For Car": Ministerraad keurt het voorontwerp goed

In het vorige artikel “Cash For Car – klaar tegen 2018 of niet?” stonden we even op de rem omdat vele media lieten uitschijnen dat het cash for car verhaal reeds in juli in kannen en kruiken was. De goedkeuring van de ministerraad en het advies van de Raad van State dienden echter nog te volgen. 

Lees meer

Open Bedrijvendag zondag 1 oktober 2017: mag u uw werknemers tewerkstellen?

Zondag 1 oktober 2017 is het weer Open Bedrijvendag in Vlaanderen en Brussel. Bedrijven zetten hun deuren open voor het grote publiek.

Lees meer

Nog snel uw IPT "backservicen"?

De krijtlijnen van het zomerakkoord zijn inmiddels genoegzaam gekend.  Maar toch vraagt u zich steeds luider af welke impact dit akkoord heeft op u en op uw onderneming. 

Lees meer

Formaliteiten deeltijdse arbeid worden vanaf 1 oktober 2017 vereenvoudigd

De te vervullen formaliteiten voor deeltijdse arbeid wordt binnenkort vereenvoudigd. Dit is één van de verschillende maatregelen in het kader van 'werkbaar en wendbaar werken'.

Lees meer

Mobiliteitsbudget “Cash For Car”: klaar tegen 2018… of niet?

Begin juli 2017 schreeuwde de media het uit: "Vanaf januari 2018 kunnen de werknemers en werkgevers samen kiezen voor 'cash for car'". 

Lees meer

Kan ik mijn jobstudent belonen met een vast contract?

U bent uitermate tevreden over de jobstudent die u tijdens de zomervakantie tewerkstelde en wenst hem of haar dan ook graag vast in dienst te nemen met een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst.

Lees meer