Menu
Site Selector

Optioneel stelsel voor btw-belaste onroerende verhuur

11aug

Naast een aantal fiscale maatregelen, zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting, voorziet het zomerakkoord een optioneel stelsel voor btw-belaste onroerende verhuur.

Tot op vandaag is de verhuur van een onroerend goed (behoudens enkele uitzonderingen) vrijgesteld van btw. Dit betekent dat de btw, die geheven wordt op kosten met betrekking tot  onroerende goederen (aankoop, verbouwing, …), niet aftrekbaar is. 
 
Het zomerakkoord wil de invoering van een optioneel regime om de verhuur aan btw-belastingplichtigen onder toepassing van btw te brengen. Desgevallend dient de belastingplichtige de huurgelden aan btw te onderwerpen. Daartegenover staat dat de btw, die geheven wordt op kosten met betrekking tot dergelijke onroerende goederen, wel in aftrek genomen kan worden.
 
Deze regeling zal uitsluitend gelden voor contracten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2018. In een persbericht licht de Minister van Financiën bovendien toe dat regularisatie van contracten uit het verleden uitdrukkelijk van deze regeling uitgesloten zal zijn. 
 

In de komende weken volgt meer gedetailleerde informatie. Heeft u vragen hebben over de impact van deze hervorming op uw persoonlijke situatie? Aarzel niet om nu al met uw VGD-adviseur contact op te nemen via info@vgd.eu of via het VGD-kantoor in uw buurt.