BTW

De wetgeving inzake indirecte belastingen of btw is een complex kluwen van regels, nationaal en internationaal, die voortdurend onderworpen zijn aan wijzigingen en die een mogelijke impact hebben op de dagelijkse activiteiten van de ondernemer. Het is dan ook vaak een voltijdse job om deze wetgeving te kennen, de wijzigingen ervan bij te houden en te vertalen naar praktische toepassingen, oplossingen en voorstellen. De btw-specialisten van VGD staan je graag bij in deze materie.

BTW-advies op maat van jouw onderneming

Ondersteuning bij alle BTW-vragen

De btw-specialisten van VGD ziet het niet alleen als hun taak om jou als ondernemer wegwijs te maken in de complexiteit van de indirecte fiscaliteit en bij te staan bij alle vragen en problemen, maar kiezen ook voor een proactieve dienstverlening om jou op de hoogte te houden van recente wijzigingen.

Zo richten onze btw specialisten zich voornamelijk op commerciële ondernemingen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast beschikken onze specialisten ook over een uitgebreide kennis en ervaring in de non-profit sector.

Bovendien maakt het VGD btw-team deel uit van zowel een intern internationaal VGD netwerk als een extern internationaal netwerk (Nexia). Dit biedt jou de mogelijkheid dat ook uw internationale btw vragen ter harte kunnen worden genomen en zullen worden behandeld.

BTW-advies op maat van van jouw onderneming

Onze btw-dienstverlening

Het VGD btw-team richt zich op volgende categorieën van diensten:

 • Btw vertegenwoordiging
 • Recuperatie btw in het buitenland
 • Advies
 • Audit
 • Opleiding

 

Daarbij bieden zij klanten onder andere ondersteuning in:

 • Vervullen van btw-formaliteiten voor Belgische en buitenlandse belastingplichtigen (aanvraag btw-nummers en btw-vergunningen, indienen btw-aangiftes en andere listings en opgaven, voeren en /of begeleiden btw-boekhouding, oprichten en begeleiden btw-eenheden, …)
 • Bijstand bij btw-controles, geschillen, regularisaties, …
 • Advisering bij alle belangrijke momenten in de levensloop van uw onderneming (oprichting, herstructurering, sluiting)
 • Advisering bij geplande wijziging van handelsstromen, implementatie nieuw boekhoudpakket, …en assistentie bij de uitwerking van genomen beslissingen
 • Advisering betreffende btw-optimalisaties en begeleiding bij implementatie
 • Proactieve btw-audit in kader van overname, audit in het kader van statutaire audit of audit als op zich staand product;
 • ...

Verder staan zij je bij in elke btw-vraag die je zou hebben.

Contact

Verdere vragen omtrent BTW? Neem contact op met onze adviseurs!

Gerelateerd nieuws