Begeleiding notaris

Je wenst uw eigen onderneming op te richten? Wees je ervan bewust dat het niet volstaat om een businessplan op te stellen en vervolgens van start te gaan met jouw activiteiten. Het oprichten van een onderneming gaat gepaard met een reeks opeenvolgende juridische handelingen. Onze juridische adviseurs staan paraat om je bij te begeleiden bij het doorlopen van deze procedure en het tijdig aanleveren van de benodigde documenten bij de bevoegde instanties.

begeleiding notaris

Het oprichten van jouw onderneming

De meeste vennootschapsvormen worden pas officieel erkend, wanneer ze worden opgericht voor de notaris en, met andere woorden, een notariële oprichtingsakte werd opgesteld. Enkele vennootschapsvormen kunnen rechtsgeldig worden opgericht zonder een bezoek aan de notaris. De onderhandse oprichting van deze vennootschappen kan van begin tot einde door onze juridische adviseurs worden begeleid.

Alvorens de notaris de oprichtingsakte kan verlijden, dient hij te beschikken over een financieel plan voor de onderneming en een bankattest. Daarnaast dien je in overleg met de notaris en onze juridische adviseurs de statuten van jouw vennootschap te bepalen. Zodra de notaris de vereiste informatie en noodzakelijke documenten in handen heeft, kan de oprichtingsakte worden verleden. Na de ondertekening bij de notaris, zal de notaris de oprichtingsakte voor jou neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

In het financieel plan zet je uiteen welke inkomsten en uitgaven je de komende twee jaar met de vennootschap verwacht te verwezenlijken. Je dient een realistische inschatting te maken en het kapitaal van de vennootschap daarmee in overeenstemming te brengen.

Het bankattest is het document dat je van jouw financiële instelling verkrijgt ter bewijs dat het vereiste minimumkapitaal voor de vennootschap heeft volstort.

In de statuten ten slotte, vermeldt je onder meer het volgende:

  • Voorwerp van de vennootschap, zoals deze ingeschreven dient te worden bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
  • Voorwerp van de onderneming, zijnde het adres waar de vennootschap werkelijk wordt gevestigd.
  • Voorwerp van de onderneming, hetwelk de voorgenomen activiteiten van de onderneming omschrijft. Wees zo ruim mogelijk en werp al een blik  op de toekomst, want iedere wijziging van het doel impliceert een notariële wijzigingsakte!
Begeleiding notaris

Jouw kennispartner bij alle vragen

Het opmaken van bovenstaande documenten blijkt vaak een uitdaging.  De juistheid ervan is uitermate belangrijk voor de behoorlijke oprichting van jouw vennootschap. Iedere rechtzetting die in de toekomst dient te gebeuren, zal opnieuw gepaard gaan met het doorlopen van een aantal opeenvolgende handelingen, zoals onder meer een bezoek aan de notaris.

De juristen van VGD helpen je graag tot aan de officiële startblokken van jouw onderneming. Zij ondersteunen je bij het opmaken van de vereiste documenten en assisteren in alle contacten met de notaris. Zo ben je er zeker van dat de oprichting van jouw vennootschap op een correcte wijze gebeurt en je nadien geen zorgen hoeft te maken over eventuele herzieningen.

Contact

Vragen omtrent de opmaak van deze documenten? Contacteer onze juridisch adviseurs!