Vermogensplanning en pensioenplanning

Als ondernemer werk je dag in dag uit voor het succes van jouw onderneming. Vaak heb je weinig tijd om te kijken hoe het staat met jouw persoonlijk vermogen. VGD beschikt over een gedreven team van vermogensplanners die jou hierbij ondersteunen. Zo wordt er voor jou een optimaal pensioenplan of vermogensplan op maat gemaakt.

Vermogensplanning

Vermogensplanning

De start van een goed vermogensplan is een correcte inventaris. Hierbij brengen onze vermogensplanners op een zo gedetailleerd mogelijke wijze jouw vermogen in kaart en wordt er onder andere gekeken naar:

 • Vastgoed
 • Deelnemingen zoals o.a. jouw familiebedrijf
 • Pensioenvoorzieningen
 • Beleggingsportefeuilles
 • Schulden
 • Kunstcollecties

Op basis van deze inventaris kunnen onze vermogensplanners je adviseren en bijstaan in het structureren van jouw vermogen met jouw persoonlijke noden en familiale situatie in het achterhoofd:

Familiale regelingen en opvolging voor familiebedrijven
Jouw onderneming overlaten aan een familielid kan vaak gevoelig liggen, onze specialisten helpen graag het juiste evenwicht te vinden.

Vastgoedplanning
Onze specialisten ondersteunen je bij de aankoop van onroerende goederen, en dit vanuit een fiscale, juridische en financiële invalshoek. 

Successieplanning
Onze experts denken graag mee over jouw successieplanning zodat het patrimonium op een zo optimaal mogelijke wijze overgedragen kan worden naar de volgende generatie.

Levensverzekeringen als instrument voor successieplanning, waardoor het opgebouwd vermogen op een gunstige manier wordt overgedragen naar de nabestaanden, en dit met behoud van controle over jouw vermogen.
 

Pensioenplanning

Pensioenplan

Onze specialisten helpen reeds vandaag bij het opzetten van jouw pensioenplan zodat je er later optimaal van kan genieten.

Zij kunnen helpen bij:

 • Het opstellen van en adviseren bij jouw pensioenplan
 • Advies en bijstand inzake wettelijke en aanvullende pensioenen
 • Financieel-technische analyse van jouw pensioencontract
 • Eindeloopbaansimulaties met analyse van de impact op het wettelijk pensioen en op de uitkering van jouw aanvullend pensioen
 • Vastgoedfinanciering via aanvullende pensioenopbouw

Hierbij wordt een doorgedreven cashflowanalyse gemaakt voor het pensioenplan waarbij een eventuele inkomenskloof kan ontdekt worden, bijvoorbeeld indien je vervroegd met pensioen zou gaan.

Naast het in kaart brengen van de toekomst wordt in jouw pensioenplan ook rekening gehouden met scenario’s zoals eventuele invaliditeit of een vervroegd overlijden. Op deze manier kan ook in deze situaties zekerheid gegeven worden aan partner of gezin.

Verdere vragen over het plannen van jouw vermogen of pensioen? Neem contact op met onze vermogensplanners!