Managementrapportering en optimaliseren van bedrijfsprocessen

Neemt jouw onderneming belangrijke bedrijfsbeslissingen vanuit een buikgevoel? Worden de interne rapporteringen nog in Excel gemaakt, met vele manuren en risico’s op fouten tot gevolg? Zouden de interne bedrijfsprocessen beter op mekaar kunnen worden afgestemd en efficiënter georganiseerd? Heb je een duidelijk beeld op je werkkapitaal? Al moeite gehad om tot een duidelijke budgettering te komen voor het volgende jaar? Laat staan een (cashflow) forecast op maandbasis?

Net "ja" geantwoord op één van de bovenstaande vragen? Let’s talk! Als ondernemer moet je dagelijks belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van jouw onderneming. Deze beslissingen gebeuren vaak op basis van een enorme hoeveelheid financiële en operationele data. De vraag is echter hoe je deze kan omvormen tot relevante informatie om het strategisch beleid van jouw onderneming te bepalen.

De adviseurs van VGD CFO Services helpen je om uit al deze data de juiste info te halen. Via onze intelligente en geautomatiseerde oplossingen op vlak van managementrapportering, zoals o.a. BrightAnalytics, helpen we je ook om deze informatie te visualiseren in heldere dashboards. Zonder uren door te brengen in talloze, foutgevoelige spreadsheets. Dit alles in realtime!

Corporate Performance Management en Management reporting

We stellen je in staat om de doeltreffendheid van de bedrijfsstrategie continu op te volgen. Onze experts helpen graag om financiële en operationele managementrapporteringsprocessen op te zetten via business intelligence tools; zoals Bright Analytics. Zodat je met slechts enkele muisklikken steeds de juiste rapporten bij de hand hebt.

We staan bij in de opmaak van budgetten en (cashflow) forecasts, op basis van jouw strategische doelstellingen. Onze ondersteuning op vlak van controlling activiteiten laat je onder meer toe om de kostenstructuur te optimaliseren en via variantieanalyses de bedrijfsperformantie op te volgen. Deze managementrapportering geeft inzicht in de belangrijkste componenten van jouw werkkapitaal, kunnen we helpen om deze data te gebruiken met het oog op het optimaliseren, budgetteren en monitoren van dit werkkapitaal.

Dien je een periodieke consolidatie op te maken? Wij stellen je de geschikte consolidatietool voor die het consolidatieproces sneller en efficiënter kan laten verlopen en helpen je bij de eerste opzet of bij het periodiek opmaken van de consolidatie. Door het automatiseren van consolidatieboekingen, kan er vaak al quasi zonder manuele tussenkomst een P&L maand- of kwartaalconsolidatie worden opgemaakt.

managementrapportering - hoe begin je eraan?

Managementrapportering: hoe begin je eraan? - download ons e-book

De lat voor je finance-afdeling ligt vandaag steeds hoger. Van een CFO wordt verwacht dat hij een volwaardige businesspartner wordt, die het management voedt met de nodige inzichten om je onderneming gericht aan te sturen. Maar hoe maak je je finance-afdeling futureproof?

In dit bondige maar concrete e-book tonen we je hoe je in 8 stappen een functionele managementrapportering opzet – en hoe belangrijk een cloudgebaseerde rapporteringstool daarbij is.

In dit e-book lees je meer over …

 • het verschil tussen een financiële en managementrapportering
 • het bepalen van targets en Key Performance Indicators (KPI’s)
 • het in kaart brengen van je huidige systeemarchitectuur
 • de automatisering van rapporteringsprocessen
 • budgetteren en consolideren, met het oog op rapportering
 • cashflow forecasting
Philippe Van Den Bossche Managementrapportering

Goede managementrapporten verzamelen data uit de verschillende afdelingen van een onderneming en visualiseren deze data op een eenvoudig verstaanbare wijze in dashboards en cashflow forecasts. Op deze manier zie je hoe jouw onderneming presteert. Ze stellen je in staat om de ondernemingsstrategie te bepalen en bij te werken op basis van meetbare feiten. Ze laten je toe om de juiste beslissingen te nemen waardoor jouw onderneming efficiënter en competitiever in de markt zal staan. 

Philippe Van den Bossche - Adviseurs CFO Services
Managementrapportering
optimaliseren bedrijfsprocessen

Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Bedrijven die groeien of evolueren stellen vaak vast dat de interne organisatie van de bedrijfsprocessen niet is meegegroeid. VGD CFO Services helpt u om de transformatie te maken naar een geïntegreerde en efficiëntere organisatie. We overstelpen u niet met ellenlange analyses, maar gaan heel pragmatisch op zoek naar de pijnpunten in uw interne organisatie. Deze vertalen we vervolgens naar heel concrete oplossingen en digitale tools.

Onze dienstverlening richt zich op het optimaliseren en digitaliseren van:

 • Het purchase-to-pay proces
 • Het order-to-cash proces
 • Voorraadbeheer
 • Debiteurenbeheer
 • Interfaces tussen ERP en andere systemen (bv. kassasystemen, scanning, warehouse management systemen (WMS), stockbeheer, SAP,…)

Wij kunnen één of meerdere bedrijfsprocessen van A tot Z onder de loep nemen en optimaliseren of ons focussen op één bepaald pijnpunt. We kijken steeds ook naar quick wins en oplossingen die werkelijk kosten en tijd besparen.

Diego Van De Voorde CFO Services

Procesoptimalisatie is belangrijk voor alle bedrijven, zowel voor grote internationale spelers als voor KMO's.Met kleine aanpassingen kunnen we vaak veel efficiëntiewinst boeken. Zo kan het optimaliseren van een inkoopproces bijvoorbeeld al zorgen voor een enorme winst in efficiëntie.

Diego Van De Voorde - Adviseur CFO Services
Procesoptimalisatie Bedrijfsprocessen
Exact Online implementaties

Exact Online implementaties

Wordt er binnen jouw bedrijfsomgeving ook nog steeds gewerkt met verschillende ERP en CRM systemen die moeilijk met elkaar communiceren? Verloopt het schakelen tussen sales, productie en boekhouding moeizaam? Merk je hierdoor een daling van efficiëntie op? De oplossing kan gevonden worden in het implementeren van één uniform platform dat alle bedrijfsprocessen omvat. Gaande van boekhouding, sales of productie. De adviseurs van VGD CFO Services staan je bij in het optimaliseren van jouw ERP-pakket en de volledige bedrijfssuite. Zo zijn onze adviseurs gecertificeerd in alle modules van Exact Online.

Zo kan binnen jouw bedrijf de volledige Exact Online suite geïmplementeerd worden voor een uniforme oplossing voor alle bedrijfsprocessen gaande van boekhouding tot alle commerciële of productieactiviteiten. Een bijkomend voordeel is dat onze adviseurs niet alleen instaan voor de volledige implementatie van Exact Online in jouw volledige onderneming, maar ook alle noodzakelijke medewerkers opleiden in het optimaal gebruik van alle modules. Zo kunnen zij onmiddellijk zo efficiënt mogelijk aan de slag gaan. Verder helpen onze adviseurs je ook verder met de implementatie van verschillende andere externe pakketten zoals CRM of webshops, net als het koppelen ervan aan jouw Exact Online omgeving. Tevens helpen onze adviseurs je bij het identificeren van de juiste tools voor de taken die uitgevoerd moeten worden. Zo heeft jouw onderneming alle nodige tools in handen en kan je deze zo efficiënt mogelijk inzetten.

Nog vragen? Contacteer onze CFO-adviseurs!

Gerelateerd nieuws