Managementrapportering en optimaliseren van bedrijfsprocessen

Als ondernemer beschik je over een enorme berg aan informatie. De uitdaging ligt erin om deze om te vormen tot relevante informatie waarmee je het strategisch beleid van jouw onderneming kan ondersteunen en evalueren. Dit kan aan de hand van een degelijke managementrapportering die in realtime beschikbaar is. Dit is echter pas de laatste stap in heel het proces. De kwaliteit van een goede managementrapportering hangt af van betrouwbaarheid van jouw data.

VGD CFO services helpt om de onderliggende bedrijfsprocessen die deze data aanleveren te optimaliseren en te automatiseren. Via intelligente managementrapporteringstools helpen we je om deze data op een heldere manier te visualiseren zonder dat je daarvoor uren moet doorbrengen met spreadsheets. Dit doen we met de tool BrightAnalytics.

Deze tools geven je niet louter een beeld van de historische financiële situatie van jouw onderneming, voor jou als zaakvoerder of CFO is een inkijk in de operationele prestaties immers minstens even belangrijk. Ons doel is om te zorgen dat jij over de juiste data beschikt om de beste toekomst uit te stippelen voor jouw onderneming!

CFO Services

Onze dienstverlening

Corporate Performance Management

We stellen je in staat om de doeltreffendheid van de bedrijfsstrategie continu op te volgen. Onze experts helpen graag om financiële en operationele management rapporteringsprocessen op te zetten via intelligente tools. Zodat je met slechts enkele muisklikken steeds de juiste rapporten bij de hand hebt.

Budgeting and Forecasting

We staan bij in de opmaak van budgetten en forecasts, op basis van jouw strategische doelstellingen. Onze ondersteuning op vlak van controlling activiteiten laat je onder meer toe om de kostenstructuur te optimaliseren en op basis van variantieanalyses de bedrijfsperformantie op te volgen.

Procesoptimalisatie

We begeleiden je bij het digitaliseren en formaliseren van de bedrijfsprocessen, om de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare data te verhogen. Dit omvat onder meer het opzetten van een analytische boekhouding en het digitaliseren en automatiseren van de purchase-to-pay en order-to-cash procedures.

Optimaliseren van werkkapitaal

Door inzicht te geven in de belangrijkste componenten van jouw werkkapitaal, kunnen we helpen om deze data te gebruiken met het oog op het optimaliseren, budgetteren en monitoren van dit werkkapitaal.

Consolidaties en groepsrapportages

Wij begeleiden groepen bij het opzetten van gedigitaliseerde en maximaal geautomatiseerde consolidatie- en groepsrapporteringsprocessen. Uiteindelijk stelt dit jou in staat om de prestaties van de onderneming ook op geconsolideerd niveau te meten en te monitoren.

Coaching & training

Tijdens alle implementatietrajecten besteden we uitvoerig aandacht aan coaching en training van jouw medewerkers. Ons doel is om de medewerkers zo te trainen dat zij in staat zijn deze tools autonoom kunnen gebruiken.

CFO Services dashboard

Jouw voordelen

Alle gegevens in de verschillende dashboards worden in realtime weergegeven. Op deze manier heb je steeds de meest recente informatie bij de hand om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Waarborgen van kennis binnen uw eigen onderneming via opleiding en coaching van uw medewerkers.

Een multidisciplinair team van ervaren adviseurs die ondersteuning bieden op alle vlakken.

Nog vragen? Contacteer onze CFO-adviseurs!