Z-Business Advisor

Ondernemen in België is complex. In deze snel veranderende wereld zoeken ondernemers een kennispartner die hen advies op maat kan geven. Vaak vinden ze dit bij hun accountant die steeds meer de rol van (financieel) adviseur speelt. Die business advisors staan de ondernemers bij in moeilijke fiscale of sociaaljuridische dossiers. Ze geven ook heel gericht deskundig advies omtrent actuele thema’s zoals het nieuwe vennootschapsrecht of overnamebegeleiding.

In Z-Business Advisor gaat Kanaal Z samen met diverse adviseurs in op deze topics. 7 weken lang geven specialisten advies over onderwerpen als fiscaliteit, het nieuwe vennootschapsrecht, sociale inspecties of het nieuwe erfrecht.

VGD Revive

Aflevering 1: Revive en VGD, van accountant tot adviseur

De accountant is al lang geen number cruncher meer die alleen maar de boeken bijhoudt. De wettelijke verplichtingen zoals de jaarrekening en de btw-aangifte blijven bestaan maar vandaag is de accountant meer een adviseur geworden. Een echte partner in business  die mee groeit met het bedrijf. Projectontwikkelaar Revive beroept zich reeds sinds de oprichting op de diensten van VGD, net omwille van dat adviserende karakter.

House of Talents VGD

Aflevering 2: House of Talents automatiseert samen met VGD haar managementrapportering

De digitale transformatie binnen finance is een boeiende uitdaging. Doordat het tijdrovende inputwerk meer en meer wegvalt, verschuift de aandacht immers naar analyse en interpretatie om de organisatie gerichter aan te sturen. Hier rijst de nood voor een geautomatiseerde managementrapportering. Ontdek in deze aflevering hoe House of Talents samen met VGD haar managementrapportering optimaliseerde.

Ebe Verhaegen Sociale Inspecties

Aflevering 3: Is jouw onderneming klaar voor een sociale inspectie?

Jaarlijks vinden in bedrijven meer dan honderd duizend sociale controles plaats. Goed voor een opbrengst van 275 miljoen euro. En er zijn nogal wat inspectiediensten in ons land. Wie zijn ze? Wat mogen ze controleren? Wanneer is er sprake van een inbreuk? Het zijn maar enkele vragen voor Ebe Verhaegen - Director Employment & Benefits bij VGD.

Z-Business Advisor Corporate finance Christine Vastenavondt Nathalie Ponnet

Aflevering 4: Groeien door een overname!

Om je business te boosten, kan je proberen om je omzet en marktaandeel te verhogen. Zo groei je gestaag … maar traag. Een gewaagdere optie is een bedrijfsovername. De risico’s zijn groter, maar je breidt zo wel sneller uit. Experten geven aan dat dit het moment is voor een overname, maar laat je wel goed begeleiden zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Zo liet Christine Vastenavondt van Memo zich begeleiden in de overname van Offitel.

Het nieuwe erfrecht Kanaal Z

Aflevering 5: Het nieuwe erfrecht, uitdagingen en mogelijkheden

Het gemoderniseerde erfrecht geeft je meer vrijheid om jouw nalatenschap te regelen en daar maken we met z’n allen gretig gebruik van. Daarnaast biedt het heel wat uitdagingen, maar ook mogelijkheden. Het is een goed idee om bij leven actie te ondernemen, want de erfbelasting blijft zeer hoog. We maken de balans op van het nieuwe erfrecht met vermogensplanner Evert Huyghe.

het nieuwe vennootschapsrecht

Aflevering 6: Het nieuwe vennootschapsrecht, eenvoudiger en flexibeler voor ondernemers

Sinds mei 2019 is in ons land de nieuwe vennootschapswet van kracht. Die regelt de interne werking van de vennootschap en de verhouding tussen de aandeelhouders. De vorige vennootschapswet was verouderd in vergelijking met onze buurlanden. De nieuwe, die is gekomen na 5 jaar studiewerk is moderner, eenvoudiger en flexibeler. Maar wat betekent de nieuwe vennootschapswet nu concreet voor uw vennootschap?

VGD fiscale consolidatie

Aflevering 7: Fiscale consolidatie

Bedrijven worden alsmaar vaker internationaal of zelf globaal actief. Zo komen ze in de verleiding om hun winsten te verschuiven naar landen met een gunstiger belastingtarief. In tijden van budgettaire crisis, geen evidentie. Bekijk de aflevering om te ontdekken wat fiscale consolidatie inhoudt en welke maatregelen er op ons als Belgische ondernemers afkomen.

Contact

Heb je verdere vragen rond één van deze topics? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs.