Subsidies

Een eigen zaak opstarten? Jouw onderneming laten groeien? Heb je internationale ambities? De zoektocht naar de juiste financiering is vaak moeilijk. De Vlaamse overheid heeft heel wat verschillende vormen van financiering en subsidies die van toepassing kunnen zijn op jouw onderneming of op jouw sector.

Je moet echter wel weten dat ze bestaan! Veel subsidiemogelijkheden zijn onvoldoende gekend en blijven daardoor onbenut. Vertrouw daarom op VGD om jou het nodige subsidieadvies te geven.

Ben je klaar voor subsidies

Ben je klaar voor subsidies?

  • Heb je de komende maanden nood aan financiering?
  • Voorzie je investeringen in de komende maanden?
  • Heb je personeelsgerichte individuele of collectieve projecten op stapel staan?
  • Weet je wat technologische punctuele of projectmatige, strategische projecten inhouden?
  • Bezit jouw onderneming intellectueel eigendom?
  • Heb je plannen rond innovatie of transformatie van producten, processen of diensten?

Als je op één van bovenstaande vragen positief antwoordde, dan kan je zeker terecht bij één van onze adviseurs voor subsidieadvies.

Subsidies

Subsidieadvies van A tot Z

Onze subsidieadviseurs geven een helder antwoord op al jouw vragen, en nog veel meer… Je persoonlijke situatie wordt afgetoetst aan meer dan 500 subsidiekaders in België en kijken we ook op EU-niveau welke subsidies het best passen voor jou. 

Onze subsidieadviseurs loodsen jou doorheen het hele proces en vertalen ideeën en plannen naar een sterk dossier. Wij ondersteunen je zowel strategisch als operationeel met een gepaste rapportering en volgen de resultaten van de ingezette middelen nauwgezet op. Wij volgen jouw dossier op van A tot Z, tot en met de uitbetaling van de subsidie.

ESF Training

ESF-subsidies: subsidieer de opleidingen van uw werknemers!

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert opleidingsprojecten van bedrijven. Bedrijven uit alle sectoren en social profit organisaties met één of meer vestigingen in Vlaanderen kunnen een subsidieaanvraag indienen, maar dit enkel voor werknemers die in vestigingen in Vlaanderen tewerkgesteld zijn. Goedgekeurde projecten kunnen rekenen op maximaal 100.000 EUR aan subsidies.

Komen jouw opleidingen in aanmerking? Onze subsidieadviseurs laten jouw aanvraag zo vlot mogelijk verlopen!

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

De kmo-portefeuille is specifiek voor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen. Een kleine onderneming heeft recht op 30% steun, een middelgrote onderneming op 20% steun, beiden met een maximum steunbedrag van 7.500 euro.

De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom wordt het zo eenvoudig mogelijk gemaakt om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

Enkele van onze verwezenlijkingen op vlak van subsidieadvies

Een opleiding klantvriendelijkheid voor 1500 kassamedewerkers levert een grote onderneming een subsidie op van 100.000 euro.

Het prototype van een nieuw klein elektrisch nutsvoertuig bevindt zich in een zeer “marktnabije” fase. Om deze laatste kloof te overbruggen zoekt het bedrijf nog 500.000 euro aan kapitaal.

Een familiebedrijf ontwikkelt een nieuw type betonblok waarmee een nieuwe markt wordt aangeboord voor geluidsmuren en keermuren. Om deze innovatie te realiseren ontvangt het bedrijf 250.000 euro innovatiesteun op een budget van 500.000 euro.

Voor het individueel verpakken van medicijnen ontvangt een bedrijf 460.000 euro aan investeringssteun of 28% van zijn totale investeringsbedrag.

Voor het zuiveren en hergebruiken van zijn proceswater ontvangt een tank cleaning bedrijf meer dan 40.000 euro aan ecologiesteun.

Nog vragen over subsidies? Contacteer onze subsidieadviseurs!

Gerelateerd nieuws