Businessplan en financieel plan

Een businessplan en een financieel plan liggen aan de basis van een goede start van een onderneming. Met dit plan maak je duidelijk aan iedereen, gaande van business partners die nog twijfelen om met jou in zee te gaan tot grote investeerders, waarom net jouw onderneming een succes zal worden. VGD heeft al meer dan 35 jaar ervaring in het uitbouwen van succesvolle businessplannen en financiële plannen. Onze financieel adviseurs denken graag met jou mee om van jouw startende onderneming een succes te maken.

Financieel plan

Businessplan

Je begint je onderneming vaak met een idee. Dit idee moet echter vorm krijgen in het businessplan, wat een duidelijke analyse inhoudt van wat er mogelijk is met jouw onderneming. Een van de belangrijkste elementen in deze analyse is net dat je met dit plan de haalbaarheid van jouw concept of idee aantoont. Met een goed uitgebouwd businessplan zal je namelijk veel sneller investeerders kunnen overtuigen aangezien deze zullen inzien dat er werd nagedacht over het project en dat je niet over een nacht ijs bent gegaan.

Wat moet er allemaal in zo een businessplan staan? Vaak een moeilijke vraag voor een startende ondernemer die het goed wil doen. Onze financieel adviseurs geven reeds enkele belangrijke aandachtspunten mee waar je best over nadenkt bij het opmaken van je businessplan:

  • Beschrijf je idee en maak met een SWOT analyse duidelijk waar de mogelijke pijnpunten, maar vooral ook de mogelijke sterktes en opportuniteiten liggen voor jouw idee.
  • Maak duidelijk wie je bent en welke ervaring je hebt. Dit zal voor toekomstige investeerders ook een vorm van vertrouwen zijn als ze weten dat je reeds enige ervaring hebt en duidelijk maakt hoe jij de structuur, visie en missie van je bedrijf ziet.
  • Maak een grondige marktanalyse! Toon aan dat je kennis hebt van de markt en dat jouw idee, concept of onderneming kan inspelen op een nood in de markt!
  • Beschrijf de doelstellingen die je wil bereiken. Dit geeft zowel voor jou als voor toekomstige investeerders meer duidelijkheid over de richting die je uit wil gaan met je onderneming.
  • Maak duidelijk hoe je deze doelen gaat bereiken. Hierbij speel je in op je marketingstrategie, prijszetting, hoe je de producten gaat verkopen (online of offline), etc.
Financieel plan

Financieel plan

Het financieel plan is een van de belangrijkste onderdelen van het businessplan aangezien je hier wil tonen aan investeerders dat jouw businessplan ook financieel rendabel is. Een goede opbouw van een financieel plan is vaak moeilijk aangezien je als ondernemer natuurlijk enige economische kennis hebt, maar geen financieel expert bent. Onze financieel adviseurs kunnen jou helpen om samen een zo optimaal mogelijk plan op te stellen. 

Is een financieel plan noodzakelijk? Niet altijd! Het is alleen een verplichting indien je een vennootschap opricht met een beperkte aansprakelijkheid zoals een BVBA, NV, etc. Toch is het altijd wenselijk om een financieel plan op te stellen aangezien je zo niet voor verrassingen komt te staan in de toekomst, alsook dat het jouw onderhandelingspositie met potentiële investeerders enorm zal versterken.

Een goed onderbouwd financieel plan geeft jouw investeerders een beeld van:

De financiering
Hoeveel middelen heb je nodig voor de opstart en de continuïteit van jouw onderneming en hoeveel daarvan kan je zelf investeren? Hoeveel kapitaal moet je gaan zoeken bij externe investeerders en hoe doe je dit?
De kostenstructuur
Wat zijn je verwachte inkomsten en uitgaven? Welke vaste kosten heb je? Hoeveel cash moet je steeds beschikbaar hebben?
De cashflow
Welke factoren hebben een invloed op de inkomsten en uitgaven en welke zijn de gevolgen op de cashflow in deze omstandigheden?

De financieel adviseurs van VGD assisteren jou graag om een duidelijk antwoord te bieden op al deze vragen om vervolgens een zo goed mogelijk financieel plan uit te werken. Hierbij worden zij ondersteund door een team van juristen,  btw-specialisten, accountants en subsidieadviseurs die een antwoord kunnen bieden op alle mogelijke bijkomende vragen bij het opstellen van een optimaal financieel plan.

Contact

Vragen omtrent jouw businessplan of financieel plan? Contacteer onze adviseurs!