Corporate Finance

Een overname in het vooruitzicht? Een vennootschap overnemen? Jouw onderneming uitbreiden en dit vertalen in een adequaat business plan? Het ontwikkelen van een overnamestrategie? Bij gebrek aan familiale opvolging je zaak overlaten? VGD heeft de juiste mensen aan boord om je doorheen het complexe gegeven van overnames te gidsen.

De sterkte van onze corporate finance specialisten is dat zij, naast hun expertise en jarenlange ervaring in overnames en fusies, beschikken over een multifunctioneel team dat jou kan ondersteunen in alle mogelijke vraagstukken. Dit team is verder gespecialiseerd in tax, milieuvraagstukken en alle sociaaljuridische aspecten waarmee je te maken kan hebben tijdens het overnameproces.

Overnamebegeleiding

Fusie- en overnamebegeleiding

Onze corporate finance adviseurs staan jou bij van A tot Z tijdens de overname. Op deze manier heb je steeds alle antwoorden en weet je wat de juiste stappen zijn die genomen moeten worden.

Wanneer er nog geen contact is met een potentiële koper of verkoper, zorgen onze experts voor een heldere en informatieve bedrijfsanalyse. Wij analyseren bovendien de haalbaarheid van belangrijke investeringen, kapitaaloperaties, een fusie, een overname, of een verkoop voor jou. Zo ken je de verschillende opties en weet je ook welke het meest voordelig zijn in jouw situatie.

Indien beide partijen reeds contact hebben, zorgen wij voor een duidelijk informatiememorandum dat alle nuttige info bevat ter voorbereiding van de onderhandelingen. Wij assisteren verder bij de opmaak van een dataroom, het beantwoorden van vragen van kopers, etc.

Tijdens de overnameonderhandelingen met de tegenpartij zitten onze specialisten mee aan tafel om bijstand te bieden op vlak van de te onderhandelen prijs en voorwaarden. 

Due diligence

Due diligence

Om onaangename verrassingen te vermijden na de overname zorgen onze experts voor een doorgedreven financiële due diligence, dit kan zowel voor de verkoper (vendor due diligence) als voor de koper (buyer due diligence). In nauwe samenspraak wordt de focus gelegd op die elementen die de prijs drijven, waaronder:

  • Analyse recurring EBITDA
  • Analyse doorgevoerde normalisaties
  • Current trading
  • Inzicht in niveau van het werkkapitaal
  • Inzicht in netto financiële schuld

Hieruit volgt een helder en doelgericht rapport dat alle bevindingen omvat, inclusief de bevindingen omtrent tax, milieu, en sociale en juridische aangelegenheden. Dit document is de basis voor de garanties en zekerheden die in het overnamecontract dienen opgenomen te worden.

Overeenkomst

Waardebepaling van jouw bedrijf

Aangezien een objectieve waardebepaling van een bedrijf noodzakelijk is voor een correcte overname of fusie, waarderen wij jouw bedrijf op basis van de gangbare waarderingsmethodes, zoals de discounted cashflow methode en de EBITDA multiple methode.

Bij vastgoedvennootschappen, holdingvennootschappen of bij het ontbreken van rendement wordt de waardering uitgevoerd op basis van het gecorrigeerde eigen vermogen.

Wij maken gebruik van een internationale database bij het zoeken van vergelijkbare ondernemingen om de gewogen gemiddelde kapitaalkost en de EBITDA markt multiple te berekenen. Hierdoor zijn wij zeker dat deze waardering de toets doorstaat!  

Plan

Investeringsplan

Wij brengen jouw cijfers samen in een investeringsplan dat duidelijkheid geeft over jouw financieringsbehoefte in de toekomst. Dit kan deel worden van jouw businessplan en kan gebruikt worden bij het aantrekken van kapitaal. Indien gewenst, kunnen onze experts mee aan de onderhandelingstafel zitten met financiers en private equity fondsen.

Nog vragen? Neem contact op met onze adviseurs!