Tax

Je wil jouw belastingen zoveel mogelijk minimaliseren en kijken wat de optimale formule is voor je belastingaangifte? Onze fiscale experts en belastingconsulenten zorgen voor de laagst mogelijke fiscale druk bij alle plannen die je als ondernemer hebt.

Doing Business in Belgium

Doing business in Belgium - download ons e-book

Ook op zoek om een bedrijf op te richten in België? In dit handige e-book geven onze adviseurs je alle nodige tips en belangrijke informatie omtrent vragen zoals:

 • Welke vennootschapsvorm kies ik?
 • Wat zijn de voorwaarden om die vennootschap op te richten?
 • Welke regels zijn er omtrent werknemers?
 • Welke belastingen zal ik moeten vervullen?
 • Wat met BTW?
Fiscale Aftrekregels

Fiscale aftrekregels - download de brochure

De fiscale aftrekbaarheid van kosten is voor menig ondernemer een belangrijk gegeven. In deze brochure wordt dieper ingegaan op de aftrekbaarheid van deze op vlak van btw en inkomstenbelasting.

Fiscaal advies op maat van de ondernemer!

Fiscaal advies op maat van de ondernemer!

Of het nu gaat over reorganisaties, aankoop van vastgoed of andere plannen die jouw onderneming wil doorvoeren, onze fiscale experts en belastingconsulenten staan klaar om je op alle mogelijke manieren te ondersteunen, welke vennootschapsvorm dit ook zou zijn, BVBA, NV, etc. Zo kunnen onze fiscale experts en belastingconsulenten bijstand bieden op volgende gebieden:

Reorganisaties en herstructureringen

 • Fusies met oog op de vereenvoudiging van de groepsstructuur, creatie van synergiën, …
 • (Partiële) splitsingen met oog op het scheiden van verschillende activiteiten, om het onroerend patrimonium los te koppelen van het exploitatie-risico, in het kader van familiale regelingen.
 • Inbreng van aandelen in een holding in het kader van familiale regelingen, met oog op versteviging van de kapitaalstructuur van de groep.

Vastgoedfiscaliteit

 • Begeleiding bij aankoop van onroerende goederen met oog op de verschillende fiscale implicaties hiervan op de vennootschap.
 • Optimale structurering bij verkoop van een onroerend goed met oog op een gunstige fiscaliteit bij de tegeldemaking van uw onroerend patrimonium.
 • Vruchtgebruik-, erfpacht-, opstal- en leasingconstructies behoren tot het ervaringsgebied van onze specialisten, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de financiering en de bespreking met de banken.

Innovatiefiscaliteit

 • Fiscale waardering van innovatie binnen vennootschappen met doorgedreven kennis van alle fiscale gunstmaatregelen hieromtrent, zoals de innovatieaftrek.
 • Waardering van innovatie-inkomsten op basis van een bedrijfseconomische analyse, afgetoetst met een benchmarkstudie, en dit alles met een praktische hands-on approach en bewezen track-record bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Familiale planning

 • Familiale opvolging van bedrijven, hierbij rekening houdend met alle aspecten in de fiscaliteit zoals directe belastingen, btw, schenk- en erfbelasting.
 • Herstructureringen en kavelvorming met oog op het uitwerken van familiale regelingen waarbij de belangen van alle kinderen gevrijwaard worden.

Optimale verloning

 • Alternatieve verloningsmechanismen voor zowel werknemer als bedrijfsleider alsook begeleiding bij de praktische uitwerking hiervan.            
 • Uitwerken van incentives om cruciale medewerkers meer te betrekken in het kapitaal van de vennootschap of bij een gefaseerde overdrachtsregeling.

Rulingpraktijk

 • Fiscale rechtszekerheid bieden bij allerhande verrichtingen, transacties en situaties door het verkrijgen van een bindende ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen.
 • Uitgebreide ervaring en sterke reputatie bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen door de vele positieve rulings die onze specialisten in het verleden reeds verkregen.
Due diligence

Due diligence

Naast je bij te staan bij alle fiscale vragen, bieden onze fiscaal experts ook een doorgedreven fiscale due diligence aan. Dit is de hoeksteen om bij een succesvolle fusie of overname over de nodige slagkracht te beschikken bij de prijsonderhandelingen. Hiervoor beschikt VGD naast haar fiscaal experts ook over verschillende experts in corporate finance die je verder kunnen begeleiden.

Belastingadvies

Internationaal belastingadvies

Onze fiscale experts zijn niet alleen actief binnen de grenzen van België. Zo bieden zij ook belastingadvies aan bij internationale aangelegenheden zoals:

 • Transfer pricing
 • Dubbelbelastingverdragen
 • Salary splits
 • Buitenlandse kaderleden
 • Europese richtlijnen

Gerelateerd nieuws