Audit

Meten is weten…

...gaat het gezegde. Maar elke analyse staat of valt natuurlijk met correcte en volledige cijfers. Om die te bekomen, heb je een erkende bedrijfsrevisor nodig. Voor grotere organisaties zijn audits verplicht, maar ook als kleine vereniging of familiebedrijf win je met een audit aan zekerheid en comfort.

Audit

Let's talk audit

Wat is een audit?

Auditing is het controleren van je organisatie of een bepaald deel ervan. Je kan een externe auditor onder de arm nemen voor een volledig onafhankelijke controle van je bedrijfsvoering en -processen.

Lees meer over de toegevoegde waarde die een audit jouw onderneming kan bieden in deze blogpost.

 

Bedrijfsrevisor: een kwaliteitslabel

Bedrijfsrevisoren werken op basis van een internationaal vastgelegde regelgeving. Enkel personen of entiteiten (bv. auditkantoren) die aangesloten zijn bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) mogen revisieopdrachten uitvoeren. Met 15 bedrijfsrevisoren en meer dan 500 auditmandaten behoren wij tot de grootste auditspelers in België.

Lees meer over de functies van een auditor in deze blogpost.

Jean-Pierre Heynderick

“Onze bedrijfsrevisor bereidt de audits altijd op kantoor voor met zijn team. Vervolgens komen zijn medewerkers ter plaatse en voeren ze steekproeven uit. Ik blijf steeds onder de indruk van de precisie waarmee ze te werk gaan.”

Jean-Pierre Heynderick - CEO Koddaert NV
koddaert quote header
audit

Wat doet een bedrijfsrevisor?

Je kan een auditor inschakelen voor verschillende vormen van financiële auditing:

Statutaire audits

In een statutaire audit wordt je jaarrekening gecontroleerd en geattesteerd door een commissaris, een bedrijfsrevisor die het mandaat krijgt om deze taak uit te voeren in je onderneming.

Na zijn doorlichting brengt hij verslag uit van zijn bevindingen in het auditverslag. Bij VGD ontvang je daarbovenop een managementletter die tijdens een closing meeting wordt besproken.

De managementletter is een rapport dat:

 • aanbevelingen geeft om risico’s of fouten te vermijden of verminderen,
 • correcties voorstelt bij vaststelling van materiële fouten,
 • inzicht verschaft in de financiële performantie van je bedrijf (bv. KPI’s, brutomarge, EBITDA, werkelijke belastingvoet, cashflow, diverse ratio’s, enzovoort).

Andere opdrachten

Je kan onze bedrijfsrevisoren eveneens inschakelen voor:

 • een limited review: een beperkt nazicht van je jaarrekening
 • opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (‘agreed upon procedures’)
 • inbreng in natura
 • de splitsing van een onderneming
 • fusies
 • vereffeningen
 • een due diligence
 • waardebepalingen
 • financiële analyses en haalbaarheidsstudies
 • financiële consolidaties (al dan niet in overeenstemming met de IFRS)
 • interne audits
 • risk management
ECS

“De sterke sector- en dossierkennis van VGD is van onschatbare waarde voor ons. Nathalie en Peter trekken zo goed als altijd de juiste conclusies. We begrijpen elkaar dan ook ontzettend goed. Dat VGD net als ECS2XL een bedrijf met een familiaal karakter is, verklaart waarschijnlijk grotendeels de klik die we hebben.”

Sandrine Bostyn - CFO bij ECS2XL
ECS2XL
andere dienstverlening

Meer dan een auditor

Een bedrijfsrevisor mag dan onafhankelijk zijn, hij is zoveel meer dan een ‘controleur’. Zo doen onze auditors ook dienst als jouw klankbord én sparringpartner voor financiële vraagstukken. Hun analyses helpen je bedrijfsbeslissingen maken en richting geven aan de verdere groei van je bedrijf.

Onze auditors hebben ervaring in alle types van ondernemingen en verenigingen. Hierbij worden ze steeds geruggensteund door VGD-specialisten op het vlak van tax, legal, milieu, subsidies, btw, HR en IT.

E-book - heb ik een audit nodig?

Gratis e-book: Heeft jouw organisatie baat bij een audit?

Meer weten over het hoe en waarom van financiële audits? In ons gratis e-book ‘Heeft jouw organisatie baat bij een audit' beantwoorden onze experts vijf veelgestelde vragen over audits en bedrijfsrevisoren:

 • Wat is een audit?
 • Is een audit verplicht?
 • Wat doet een bedrijfsrevisor?
 • Hoe ziet een auditverslag eruit?
 • Welke inzichten haal je uit een audit?

Contact

Op zoek naar een audit op maat?
Neem contact op met onze bedrijfsrevisoren!

Gerelateerd nieuws