Audit

Meten is weten…

is een gekend gezegde, maar analyses moeten natuurlijk gebaseerd zijn op betrouwbare cijfers! Om hierbij te helpen staan de auditors van VGD voor je klaar! De betrouwbaarheid van jouw financiële verslaggeving is namelijk een absolute noodzakelijkheid in de communicatie naar alle commerciële en financiële relaties.

Zicht op je zaak: van audit naar actie

e-book - Zicht op je zaak: van audit naar actie

Meten is weten, gaat het gezegde. Maar elke analyse staat of valt natuurlijk met correcte en volledige cijfers.

Bovendien is de betrouwbaarheid van je financiële verslaggeving een absolute must in de communicatie met je raad van bestuur, klanten, leveranciers en al je andere commerciële en financiële stakeholders.

In dit e-book beantwoorden we vijf veelgestelde vragen over audits en de rol van de bedrijfsrevisor:

 • Wat is een audit?
 • Is een audit verplichte kost?
 • Wat doet een bedrijfsrevisor?
 • Hoe ziet een auditverslag eruit?
 • Welke inzichten haal je uit een audit?
Jean-Pierre Heynderick

“Onze bedrijfsrevisor bereidt de audits altijd op kantoor voor met zijn team. Vervolgens komen zijn medewerkers ter plaatse en voeren ze steekproeven uit. Ik blijf steeds onder de indruk van de precisie waarmee ze te werk gaan.”

Jean-Pierre Heynderick - CEO Koddaert NV
koddaert quote header
audit

Statutaire audits en bijzondere wettelijke opdrachten

Statutaire audit

In onze statutaire audit controleren en attesteren wij jouw jaarrekening. Hierbij zullen we in nauw overleg:

 • De risico’s van jouw organisatie in kaart brengen
 • Een analyse maken van interne controlemechanismen om deze risico’s te beperken
 • Aanbevelingen geven om risico’s te verminderen
 • Opportuniteiten detecteren voor procesoptimalisatie
 • Controleren of de materiële rubrieken van uw financiële staten een getrouw beeld geven
 • Correcties voorstellen bij vaststelling van materiële fouten

Dit alles resulteert in een duidelijk auditverslag over de jaarrekening of financiële rapportering van jouw organisatie in overeenstemming met de internationale auditstandaarden. 

Onze auditors wenden hun expertise ook aan om professioneel ondernemersadvies te bieden. Om tijdig gepaste maatregelen te ondernemen, onderzoeken en testen wij de interne controleorganen. De risico’s en opportuniteiten die we ontdekken, delen we snel en nauwkeurig mee.

Naast de klassieke statutaire audit (commissarismandaten) kunnen wij ook

 • een beperkt nazicht uitvoeren (limited review) van jouw jaarrekening
 • een financiële controle op maat uitvoeren (“agreed upon procedures”)

Wettelijke opdrachten

Behalve een statutaire audit vervullen onze auditors bijzondere wettelijke opdrachten, zoals o.a.

 • inbreng in natura
 • splitsing
 • fusie
 • vereffening
  ECS

  “De sterke sector- en dossierkennis van VGD is van onschatbare waarde voor ons. Nathalie en Peter trekken zo goed als altijd de juiste conclusies. We begrijpen elkaar dan ook ontzettend goed. Dat VGD net als ECS2XL een bedrijf met een familiaal karakter is, verklaart waarschijnlijk grotendeels de klik die we hebben.”

  Sandrine Bostyn - CFO bij ECS2XL
  ECS2XL
  andere dienstverlening

  Andere dienstverleningen

  Onze auditors kunnen ook volgende opdrachten voor u uitvoeren:

  • Due diligence in het kader van geplande overnames
  • Het opmaken van waardebepalingen van de organisatie
  • Financiële analyses en haalbaarheidsstudies
  • Het opmaken van consolidaties (al dan niet in overeenstemming met de IFRS)
  • Het uitvoeren van interne audits
  • Risk management

  Meer dan het nazicht van cijfers!

  • Met meer dan 15 bedrijfsrevisoren en meer dan 500 auditmandaten behoort VGD Audit tot één van de grootste spelers in België
  • Ervaring in alle types van ondernemingen en verenigingen
  • Een intern team van specialisten op vlak van fiscale en juridische aspecten, sociaal recht, milieu en corporate finance die u kunnen helpen bij alle aspecten van jouw organisatie
  • Wij zijn jouw adviseurs! Onze analyses vormen wij om tot heldere aanbevelingen die jij als ondernemer helpt met het beslissingsproces en de groei van jouw bedrijf.
  Audit

  Let's talk!

  Voor ons is een open communicatie tussen jou en onze auditors van noodzakelijk belang!

  Wij garanderen een persoonlijke aanpak op maat van jouw organisatie. Zo is het streven naar continuïteit in onze teams zeer belangrijk. Dit om onze werkzaamheden zo doeltreffend mogelijk uit te voeren, alsook de belasting voor jouw interne organisatie te beperken. Hiervoor zijn wij ook voortdurend bezig met de digitalisering van onze processen, informatie- en communicatieflows.

  Wij zien een vertrouwensrelatie op lange termijn als enorm belangrijk. Hiervoor streven wij naar een directe communicatie, waarbij de dossierverantwoordelijke een direct aanspreekpunt is voor alle vragen. Door onze horizontale structuur sta je ook altijd direct in contact met de verantwoordelijke vennoot.

  Op zoek naar een audit op maat? Neem contact op met onze bedrijfsrevisoren!