Milieuadvies en milieuvergunningen

VLAREM, VLAREBO, VLAREMA,…. VGD Milieu heeft gedurende de jaren de Vlaamse wetgeving mee opgevolgd van bij het prille begin tot aan de huidige wetgeving, en kent deze tot in de details. Wij maken je wegwijs in de complexe wetgeving en vertalen deze naar begrijpelijke, concrete maatregelen en milieuadvies op maat van jouw vraag of behoefte, aangezien elke situatie anders is en dus ook een andere aanpak vereist. Samen met jou zoeken onze milieuadviseurs naar de optimale oplossing, en begeleiden je graag bij de besprekingen met de overheid.

milieuadvies op maat

Jouw partner in alle milieuzaken

Wens je de mogelijke milieurisico’s binnen jouw bedrijf te kennen? Of plan je een overname? Onze milieuadviseurs evalueren de risico’s en brengen de knelpunten, acties en kostenraming voor jou in kaart in de vorm van helder milieuadvies.

Wil je een milieuvergunning aanvragen? Of werd er gewezen op tekortkomingen in een bestaande vergunning, en  weet je niet hoe aan de regularisatie te beginnen? Wij hebben uitgebreide ervaring in deze materies en kunnen met raad en daad bijstaan.

Hierbij helpen wij ook bij alle administratieve verplichtingen omtrent jouw dossier en kunnen wij instaan voor de aanvraag van jouw milieusubsidies.

bodemverontreiniging

Vragen over bodemverontreiniging?

Ben je van plan om je bedrijf te verkopen of een lot grond aan te kopen, maar bestaat het risico op bodemverontreiniging? Onze milieuadviseurs staan je graag met raad en daad bij!

Wij geven een onafhankelijke beoordeling over deze situatie die jou helpt verdere stappen te nemen. De onafhankelijkheid van de technische uitvoering in combinatie met onze juridische kennis geven een extra toegevoegde waarde aan complexe verontreinigingssituaties. Daarnaast helpen wij ook met jouw onderhandelingen met de bevoegde overheden die betrokken zijn in het dossier.

Referentie

Referentie: Opmaak beheersplan milieurisico’s in opdracht van een beursgenoteerd vastgoedbedrijf ter waarde van 630 miljoen euro

Hierbij stond de milieuadviseur van VGD in voor de evaluatie en opvolging van alle milieurisico’s verbonden aan de transacties en het beheer van de vastgoedportefeuille. Zo zorgde de milieuadviseur van VGD voor:

 • Opmaak en regelmatige actualisatie van de verschillende interne procedures met betrekking tot milieu
 • Due diligence voor milieuaspecten bij nieuwe aankopen
 • Evaluatie volledigheid van beschikbare bodemonderzoeken en conformiteit van de technische uitrusting.
 • Onderhandelingen en opmaak contractuele clausules in verkoop en huurovereenkomsten met betrekking tot milieuaspecten
 • Evaluatie en opvolging van bodemonderzoeken bij aankoop/verkoop of wijziging van huurder
 • Aanvraag van de vereiste milieuvergunningen voor de desbetreffende sites
Bodemonderzoek

Referentie: Vendor milieu due diligence van textielfabriek

Hierbij fungeerde de milieuadviseur van VGD als project manager en adviseur voor alle milieuaspecten voor en tijdens de verkoop en was o.a. verantwoordelijk voor:

 • De evaluatie van potentiële tekortkomingen op vlak van milieu en stedenbouw met oog op verkoop van het bedrijf
 • Organiseren van ontbrekende onderzoeken en keuringsattesten, zoals asbestinventaris, bijkomend bodemonderzoek, organiseren van aanpassingswerken aan elektrische installaties en reorganisatie van opslag gevaarlijke producten
 • Vaststelling van foutieve opname van een aantal percelen in het register van risicogronden.en bijkomend het opmaken en indienen van een aanvraag tot aanpassing
 • Opmaak en onderhandeling contractuele clausules m.b.t. milieu
 • In uitvoering (2018): opmaak vergelijkende financiële studie voor opties voor de sanering van een verontreiniging door minerale olie. Hierbij wordt gekeken naar de voor- en nadelen van het behouden van de bestaande gebouwen of afbraak van gebouwen en afgraven van verontreiniging

Contact

Nood aan milieuadvies of het aanvragen van vergunningen? Contacteer onze milieuadviseur!

Gerelateerd nieuws