Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders

Weet u wat een POZ is? Dat is een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. Een nagelnieuw pensioenvehikel waar voornamelijk eenmanszaken en vrije beroepen kunnen van genieten. Frederic Dedeurwaerdere, vermogensplanner bij VGD legt uit hoe deze in zijn werk gaat en hoe u een optimaal pensioen kan opbouwen!

Frederic Dedeurwaerdere

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders

De POZ is een nieuwe maatregel, is het een goede?

Dat is een goede vraag. Het is alleszins een bijkomende manier voor een zelfstandige om een pensioen op te bouwen, weliswaar een zelfstandige zonder vennootschap. Deze kan dankzij dit systeem een aanvullend pensioen opbouwen én krijgt daarvoor een belastingvermindering.

En daardoor is er minder discriminatie tussen de zelfstandigen en ondernemers onderling?

Inderdaad, dat klopt. De basis tussen alle zelfstandigen is dezelfde. Ze kunnen allebei genieten van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. De ondernemers of de zelfstandigen met vennootschap kunnen aanvullend nog een pensioen opbouwen via een individuele pensioentoezegging. Dit kan vandaag voor de zelfstandigen zonder een vennootschap niet. Met de nieuwe wetgeving of de nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen kan die ook een aanvullend pensioen bijkomend opbouwen om het verschil tussen zelfstandigen met vennootschap en zelfstandigen zonder vennootschap eigenlijk een beetje te nivelleren.

Jullie begeleiden ondernemers bij het opstellen van een goed pensioenplan? Hoe begin je daar aan?

Het begint eigenlijk allemaal met een goede inventaris. Een pensioen bestaat namelijk uit vier pijlers. We hebben het wettelijk pensioen en we hebben het aanvullend pensioen, waaronder de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen, IPT, NVAPZ. De derde pijler is het pensioensparen en het lage termijnsparen en dan is er nog een vierde pijler. Dat is eigenlijk het vermogen dat u vandaag hebt, de onderneming die u hebt, uw geld op de bank. Is het een echte pensioenpijler, dat laat ik ook in het midden. De eerste twee pijlers kunnen door iedere burger, sinds eind 2017 opgevraagd worden via mypension. U kent dan uw pensioenbedrag, ook wat u mag verwachten van uw aanvullende pensioenen. Wij kijken voornamelijk naar de vierde pijler omdat we juist moeten kijken of die eerste, tweede en derde pijlers voldoende zijn om de levensstandaard na de pensioenleeftijd te behouden.

Je hebt al een aantal keren het woord IPT laten vallen, de individuele pensioentoezegging. Dat is een manier om je pensioen gevoelig te verhogen, en daar wordt gretig gebruik van gemaakt?

Ja inderdaad, dat klopt, omdat dit juist een mooie aanvulling is op het wettelijk pensioen enerzijds. Anderzijds is het ook een kost voor de vennootschap waardoor er uiteindelijk toch minder belastingen betaald worden.

Is de overheid goed bezig op vlak van pensioen?

Ze doen bepaalde goede zaken, ze doen ook bepaalde minder goede zaken. De goede zaken zijn: er is minder discriminatie tussen werknemers en zelfstandigen. Nu ook worden de zelfstandigen onderling, met en zonder vennootschap, een beetje gelijk getrokken. Anderzijds merk ik ook wel dat de burger steeds meer verplicht wordt om zijn eigen pensioen verder op te bouwen. Kijk maar naar de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen. Eigenlijk vragen we aan de zelfstandigen om hun pensioen zelf op te bouwen.

De overheid weet ook veel via mypension. Houdt dat een risico in?

Via de mypension databank en de achterliggende databanken, weet inderdaad de overheid perfect wie welke pensioenvoorzieningen aanlegt en voor welke bedragen. Wij hopen dan ook dat ze die bedragen of die pot die daar ligt, ook niet vroeg of laat zal aanhouden om een bepaald gat in de begroting dicht te krijgen. Dit is reeds in het verleden gebeurd met het pensioensparen.

Ondernemers, maar ook gewone burgers zijn soms bang. Gaan we dat geld ooit terugzien? Is dat een gegronde angst?

Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. De bankencrisis van 2008 heeft ons natuurlijk wel even doen schrikken. Het is natuurlijk wel zo dat het niet alledaags is dat een verzekeringsinstelling of een pensioenfonds kopje onder gaat. Het is wel zo dat het geld dat in een verzekeringsinstelling gestoken wordt, onderworpen is aan het risico van de verzekeringsinstelling. Doet u dit niet en houdt u het geld in uw vennootschap, dan blijft het wel onderworpen aan het risico van uw vennootschap. En het is aan de ondernemer om te bepalen welk risico dan het grootst is.

 

Nog vragen? Neem contact op met onze adviseurs!