Estate Planning

 Plan nu al een zorgeloze morgen

Vermogensplanning of ‘Estate Planning’ begint met een gedetailleerde vermogensinventaris. Met de juiste technieken bescherm je vervolgens je vermogen en bouw je het uit. Een doordachte successieplanning garandeert tenslotte een naadloze overdracht. Doorheen dit hele traject bieden onze adviseurs je een begeleiding op maat.

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst

Download ons e-book rond vermogensplanning

Meer weten over het wat, waarom en hoe van vermogens- en pensioenplanning? In ons e-book ‘Estate Planning: denk vandaag al aan jouw toekomst (en die van je naasten)’ gaan we uitgebreider in op de technieken om je vermogen te beheren, beschermen en overdragen.

Vermogensplanning

Een vermogensinventaris opstellen

Een vermogensinventaris is een lijst van al je onroerende en roerende goederen. Onze adviseurs helpen je die correct opstellen en kijken daarbij naar je:

 • vastgoed (bv. huizen en gronden)
 • onderneming (bv. de aandelen van je familiale vennootschap of eenmanszaak)
 • bankrekeningen
 • pensioenvoorzieningen
 • beleggingsportefeuilles
 • kunst- of andere collecties 
 • eventuele schulden

Ook de schenkingsinventaris maakt deel uit van je vermogensinventaris. Het geeft je een overzicht van alle schenkingen die je bij leven al gedaan hebt zodat je de balans tussen je erfgenamen steeds kan raadplegen.

VGD Pax Familia

VGD Pax Familia: je hele vermogen in één tool

Zo goed als je hele vermogensplanningstraject is vastgelegd in documenten. Denk aan huwelijkscontracten, testamenten, schenkingsdocumenten … Met ons digitale platform VGD Pax Familia houden we al die belangrijke documenten voor je bij in een ‘digitale’ kluis.

Die is enkel toegankelijk voor jou en je persoonlijke adviseur, maar je kan ook anderen – zoals je partner, kinderen of kleinkinderen – toegang verlenen.

Je vermogen uitbouwen en beschermen

Je vermogen uitbouwen en beschermen

Cashflowplanning

Met een doorgedreven cashflowanalyse geven we je een duidelijk beeld van je persoonlijke liquide middelen.
Hiermee berekenen we ook de impact op je levensstandaard als je op vervroegd pensioen wil gaan of een schenking wil doen.

Pensioenadvies

Als zelfstandige is het wettelijke pensioen zelden toereikend om je levensstandaard te behouden. Je kan bij onze specialisten terecht voor:

 • de opstelling van een pensioenplan
 • advies en bijstand in wettelijke en aanvullende pensioenen (VAPZ, IPT, pensioensparen, langetermijnsparen …)
 • eindeloopbaansimulaties
 • vastgoedfinanciering via aanvullende pensioenopbouw
   

Vastgoedplanning

Investeren in vastgoed is een courante techniek om je vermogen uit te bouwen.
Wij kunnen je hierbij adviseren vanuit financiële, juridische én fiscale hoek.

Verlaagde schenk- of erfbelasting

Door jouw (familie)onderneming op de juiste manier – fiscaal en juridisch – te structureren,
kan je ze overdragen met een verlaagde schenkbelasting of erfbelasting.

Je persoonlijke adviseur bekijkt samen met jou of je onderneming in aanmerking komt of niet.

het nieuwe erfrecht sinds 2018

Op 1 september 2018 ondergingen het Belgische erfrecht en de erfbelasting belangrijke wijzigingen. De erfbelastingtarieven en het huwelijksvermogensrecht werden aangepast, en er kunnen sindsdien in België ook globale en punctuele erfovereenkomsten gesloten worden.

successieplanning

Advies bij successieplanning

Wanneer je met pensioen gaat, is het tijd om te genieten van wat je hebt opgebouwd tijdens je loopbaan. Maar wat met de toekomst van je familiebedrijf en je andere bezittingen? Hoe garandeer je familiale gemoedsrust?

Je kan bij onze specialisten terecht voor vragen rond of advies bij:

 • samenlevings- en huwelijkscontracten
 • testamenten
 • levensverzekeringen
 • schenkingen
 • schenkbelastingen
 • successierechten
 • een gefaseerde overdracht in een familiale onderneming

Verdere vragen over het plannen van jouw vermogen of pensioen? Neem contact op met onze vermogensplanners!

Gerelateerd nieuws