dividend

Vergeet niet de vrijstelling van dividenden te claimen in uw aangifte Personenbelasting!

Vergeet bij het invullen van je aangifte Personenbelasting I

Lees meer
nieuwe vennoten

VGD telt twee nieuwe vennoten: maak kennis met Arne en Anthony

Ze zijn jong, gedreven en ambitieus, de twee kersverse vennoten van VGD. In hun eerste dubbelinterview blikken Arne Coeman (34) en Anthony Meul (33) terug op hun carrière so far, maar ook op de strategische reorganisatie van VGD.

Lees meer
vakantie werknemers

Vakantie voor je werknemers? Geen probleem … maar natuurlijk niet iedereen tegelijk!

De Europese vakantierichtlijn zegt dat iedere werknemer elk jaar recht heeft op minstens 4 weken betaalde vakantie, samengesteld uit wettelijke- en/of aanvullende vakantiedagen. Dit is een recht voor een Belgische werknemer. Echter betekent dit niet dat er geen regels kunnen gelden over de toekenning van deze vakantiedagen.

Lees meer
schenking

Biedt het nieuwe vennootschapsrecht een alternatief voor de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik?

Op 1 mei  2019 is  het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking getreden. Wat betekent dit  concreet voor u als ondernemer en  voor uw familiebedrijf?

Lees meer
Alternatieve verloning

Alternatieve verloning: veel nieuws onder de zon

Alle taxshiftmaatregelen ten spijt: de belastingdruk op het basisloon blijft erg hoog in ons land. Geen wonder dus dat je uitkijkt naar manieren om je medewerkers op een budgetvriendelijkere manier te belonen. Director Employment & Benefits Ebe Verhaegen buigt zich over enkele alternatieve verloningsmechanismen.

Lees meer
uitkering

BVBA’s, CVOA en CVBA keer nog voor jaareinde een dividend uit!

Vanaf 1 januari 2020 zullen alle uitkeringen door een BVBA (BV) en CVOA/CVBA (CV) onder de toepassing vallen van een dubbele test. Deze verplichting tot naleving van een dubbele test is ingevoerd omdat het minimum kapitaal in voormelde vennootschappen is afgeschaft terwijl de beperkte aansprakelijkheid is behouden.

Lees meer
wat brengt 2019

Wat brengt 2019 op fiscaal vlak?

De Belgische fiscaliteit weegt zwaar op ondernemers en blijft erg complex. Er worden permanent regels ingevoerd, terwijl er maar zelden verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat je de finesses van ons fiscale stelsel goed kent. Zo kan je immers fiscaal optimaliseren. Dit is wat er zoal wijzigt in 2019, in een notendop.

Lees meer
Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement, meer dan louter een verplichting

Het opstellen van een arbeidsreglement is – behoudens enkele wettelijke uitzonderingen – verplicht voor elke werkgever die personeel tewerk stelt. Het is dan ook belangrijk om van tijd tot tijd eens na te kijken of het arbeidsreglement nog steeds aan de noden van het bedrijf en de werknemers voldoet en of het arbeidsreglement nog voldoet aan de actuele wettelijke vereisten.

Lees meer
elektronisch databanksysteem

Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet online databank voor statuten

Iedere ondernemer wordt er vroeg of laat wel mee geconfronteerd: de vraag naar de statuten van zijn/haar vennootschap. Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet vanaf 1 mei een openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem die de statuten van rechtspersonen bewaart.

Lees meer
bedrijfsovername

Je business uitbreiden … met een bedrijfsovername?

Corporate Finance specialisten Arne Coeman en Nathalie Ponnet leggen u

Lees meer
Vijf tips om jouw inkoopproces efficiënter te laten verlopen!

Vijf tips om jouw inkoopproces efficiënter te laten verlopen!

Duurt het lang om PO’s goed te keuren in je bedrijf? Verlies je dagen aan het inboeken van facturen? Het inkoopproces, of “Purchase to Pay”, vormt vaak één van de kernprocessen in een bedrijf. Wij geven je vijf tips om te optimaliseren.

Lees meer
bedrijfsgebouw

vermijd btw-herziening bij (partieel) splitsen van een vennootschap

Partiële splitsingen van een vennootschap gebeuren vaak door het afsplitsen van het onroerend goed. Dit kan echter wel een negatieve btw-herziening veroorzaken. Deze kan echter wel vermeden worden.

Lees meer