Steunmaatregelen bij innovatie

De regering zet in op kenniseconomie. Het Zomerakkoord blijft de innovatieaftrek volop steunen en dat is maar één van de vele maatregelen die er bestaan om de kennisontwikkeling in onze bedrijven te stimuleren. Fiscalist Anthony Meul van VGD zet alle innovatie-ondersteunende maatregelen voor ons op een rijtje.

Anthony Meul

Steunmaatregelen bij innovatie

De innovatieaftrek, wat houdt die precies in?

De innovatieaftrek is eigenlijk een fiscale maatregel die erin bestaat dat ondernemers die bezig zijn met innovatieve zaken een extra fiscale aftrek kunnen gaan genieten. Een aftrek die gaat tot 85% van de inkomsten die voortkomen uit die innovatieve assets.

Wordt daar veel gebruik van gemaakt?

Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Het geldt vooral voor mensen die bezig zijn met innovaties en dat gaan laten vertalen in patenten. Maar sinds 2016 is de maatregel uitgebreid voor auteursrechtelijk beschermde software. En uiteraard in onze huidige tijdsgeest met veel IT-ontwikkelingen moet ik u niet vertellen dat dat inderdaad zeer veel wordt gebruikt.

Er bestaat een hele batterij aan maatregelen om die kenniseconomie een boost te geven. Welke zoal?

Je hebt een aantal fiscale zaken en een aantal eerder financiële zaken in de richting van subsidies. Een belangrijk fiscaal punt dat ik nog wil aanraken, is de investeringsaftrek. De investeringsaftrek bestaat al een tijdje, maar is nu ook met het Zomerakkoord opnieuw op een extra niveau geplaatst. Dat bestaat er eigenlijk in dat ondernemers die gaan investeren in bepaalde activa, tot 20% van dat bedrag additioneel in mindering kunnen brengen van hun belastbare basis.

Je had het over subsidies. Dat is een kluwen he, er zijn er heel wat.

Subsidies is een kluwen. Er is heel veel interessants te doen omtrent subsidies, maar het is zeer ingewikkeld. Je moet je echt zeer goed laten begeleiden en voorbereiden. En belangrijk bij subsidies is, dat je moet starten voor je wil gaan investeren. Je moet het dossier ingeleid hebben voor je bij wijze van spreken de eerste factuur betaald of gekregen hebt, want anders ben je te laat. Dus dat is een zeer belangrijk element. Bedragen de aftrekken daar voor de financiële tegemoetkomingen zijn zeer hoog. Er zijn verschillende formules die zelfs gaan tot 3 miljoen euro dat je kan gaan besparen. Dat is zeer belangrijk.

Er bestaat ook zoiets als kwekersrechten. Dat is voor mensen in de land- en tuinbouw?

Bij kwekersrechten komen we terug in het verhaal van de innovatieaftrek. Het is zeer belangrijk, we hadden dat vroeger niet. Nu sinds kort, sinds 2016, komen ook kwekersrechten in aanmerking voor die aftrekken. En daar zitten we natuurlijk competitief dan zeer goed met Nederland. We hebben ook een heel grote bloemensector in België. Wij hadden die aftrekken niet, Nederland had dat wel en dat is nu gelijk gesteld.

Wij Vlamingen zijn nogal bescheiden. Ziet u veel innovatie in Vlaamse ondernemingen?

Ja, toch wel. Ik doe het al een aantal jaren, dat is zeer leuk, je komt op heel veel locaties. Ik ga dan op veel bedrijfsites gaan rondkijken. Ik heb zo een mooi voorbeeld van bepaald een bedrijf waar we geweest zijn. We gingen rond en vroegen waar de innovatie van het bedrijf juist zat. ‘Wij zijn daar eigenlijk niet mee bezig’, hoor je dan vaak. We liepen wat verder rond en ik zag daar wat mensen staan in een hoekje. Ik vroeg dan wat er daar gebeurde. ‘Dat is onze meestergast die met een aantal elementen bezig is’. Je gaat dan eens doorvragen, en wat blijkt eigenlijk, dat hetgeen ze daar net aan het doen zijn net zeer innovatief is binnen de sector. En dat je die mensen kan aantonen van, wat je daar aan het doen bent, is patentwaardig. Die drempel voor een patent ligt niet zo hoog. We zijn daar gewoon veel te bescheiden voor.

Dus je moet de cultuur ook een beetje veranderen als adviseur?

Zeker en vast.

De vrijstelling van doorstorting van BV, van bedrijfsvoorheffing, is ook een zeer interessante maatregel. Is dat succesvol?

Zeer succesvol.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden?

Er zijn best wel wat voorwaarden aan verbonden. Het is een zeer interessante maatregel die erin bestaat dat voor masters, dus hoger opgeleiden, tot 80% van de bedrijfsvoorheffing, die de werkgever normaliter verschuldigd is, doorgestort moet worden aan de staat.  Dat is cashmatig een gigantische besparing. Er zijn uiteraard nog een aantal voorwaarden aan verbonden. Je moet bezig zijn met onderzoek en ontwikkeling, je moet een erkenning aanvragen bij Belspo, dat is een organisatie van de overheid die zich bezighoudt met het toezicht op wetenschappelijk onderzoek en dergelijke meer. Maar het is een zeer interessante maatregel en nu dankzij het Zomerakkoord gaat het ook voor bachelors en daar gaat het voor 40%.

Doet de overheid eigenlijk voldoende om de innovatieve bedrijven in België te houden?

Naar mijn mening wel. Ik denk dat we wel goed bezig zijn, zeker ook in combinatie met de Vlaamse overheid die ook echt haar best doet. Een belangrijk punt is volgens mij wel dat we moeten kijken naar de ons omliggende landen die daar ook sterk op inzetten. In het kader van de kenniseconomie binnen Europa, zijn alle lidstaten daarmee bezig. En dan een zeer belangrijk punt is ook administratie. Het is administratief zeer moeilijk, zeker op vlak van subsidies, om eigenlijk inzicht te verwerven in wat er mogelijk is. En, zoals ik daarnet al zei, je moet al starten met het aanvragen van een subsidiedossier voor je wil investeren. En de ondernemers in de teugels houden is zeer moeilijk. Vaak hebben ze een idee, willen ze starten, maar dan moet je ze afremmen. Ze moeten eerst het dossier opbouwen. En dat ligt soms moeilijk.

Dus de procedures zijn soms wat complex nog?

Ze zijn wat complex.

Contact

Nog vragen? Neem contact op met onze adviseurs!