Stimuli en financiering van startende vennootschappen

Tijdens deze aflevering bespreekt Katrien De Schepper, Tax Specialist bij VGD, de verschillende manieren hoe een startende vennootschap kan genieten van middelen om haar kapitaal te verhogen en ook alle vereisten die nodig zijn voor een correcte financiering van je vennootschap.

Katrien De Schepper

Stimuli en financiering van startende vennootschappen

Hoeveel geld heb je nodig om een vennootschap te starten?

Enerzijds is er voor de oprichting van een vennootschap vaak een minimumkapitaal vereist. Bijvoorbeeld als je een BVBA wil oprichten dan heb je 18.550 euro nodig waarbij dat er 6.200 euro volstort dient te zijn. Bij een eenpersoons-BVBA is dat 12.400 euro, maar dit wil niet zeggen dat dit minimumkapitaal voldoende is om de activiteit eigenlijk succesvol te kunnen opstarten. Vaak gaat een opstart van een vennootschap of een activiteit gepaard met aanzienlijke investeringen, bijvoorbeeld IT-investeringen, aankoop van materiaal, meubilair, het huren van een kantoor waarbij er een waarborg gestort dient te worden. Dus al deze investeringen zorgen ervoor het startkapitaal dat je initieel nodig hebt voor je vennootschap op te richten misschien niet voldoende is.

Dus je hebt een echt financieel plan nodig?

Inderdaad! Eigenlijk moet je bij de opstart van de vennootschap een financieel plan opstellen en gaan kijken welke financieringsbehoefte je hebt en hoe je aan het geld komt. Als de klant voldoende eigen middelen heeft, dan kunnen we kijken voor een optimale opdeling van die middelen tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Heeft de klant onvoldoende eigen middelen dan moeten we gaan kijken naar alternatieve financieringsvormen bijvoorbeeld crowdfunding of een bankfinanciering.

Er zijn heel wat stimuli voor startende ondernemers. De tax shelter is bekendste, daar wordt vaak gebruik van gemaakt, gaat het om veel geld?

Het gaat wel om aanzienlijke bedragen. Een belastingplichtige kan tot 100.000 euro per jaar investeren in een startende vennootschap. Daar krijgt hij een belastingvoordeel op van 30% of 45%, afhankelijk van het bedrag dat hij geïnvesteerd heeft. Daar is wel een voorwaarde aan verbonden: het bedrag dat hij investeert in de vennootschap mag nooit meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van die vennootschap vertegenwoordigen.

En kan iedereen aanspraak maken op die tax shelter?

In principe wel. Iedere startende vennootschap kan aanspraak maken hierop. Er zijn wel wat vennootschappen uitgesloten zoals een vastgoedvennootschap, die louter en alleen investeert in vastgoed of bijvoorbeeld managementvennootschappen worden ook uitgesloten.

Dus er moet echt een activiteit zijn?

Inderdaad!

Mogen ouders hun kinderen helpen en bijvoorbeeld een lening toestaan aan hun ondernemende zoon of dochter?

Ja in principe wel. Je kan ook beroep doen op de win-win-lening omdat je dan ook een fiscaal voordeel ontvangt. Je kan tot 50.000 euro uitlenen aan zoon of dochter en in ruil daarvoor krijg je 2,5% belastingvermindering op het gemiddeld openstaand bedrag. Indien de zaak van de zoon of dochter toch niet succesvol is kan je 30% van het openstaand kapitaal eigenlijk recupereren in de aangifte personenbelasting.

Moet de lening altijd terugbetaald worden?

Ja, bij het afsluiten van de win-win-lening dient er een contract opgesteld te worden en die voorziet in een terugbetaling. De aflossingsmodaliteiten kunnen zelf vastgelegd worden. Er kan voorzien worden in een jaarlijkse aflossing, in een aflossing op het einde van de looptijd, dus na acht jaar want de win-win-lening loopt telkens voor een periode van acht jaar. Eenmaal dat er terugbetaald dient te worden dan kunnen de ouders wel overwegen om het geld dat zoon of dochter dienen terug te betalen eigenlijk te schenken via een bankgift.

Vennootschappen moeten ook voorafbetalingen doen om belastingvermeerderingen te vermijden. Worden starters die geen voorafbetalingen doen gestraft?

Neen, zij worden niet gestraft. Daarin is voorzien in een uitzondering voor de eerste drie jaren waar zij geen verhoging ontvangen voor onvoldoende voorafbetalingen.

Jij geeft advies aan jong mensen. Vinden jonge mensen de weg naar professioneel advies of is er een drempel om tot bij jullie te komen?

Wij proberen die drempel toch zo laag mogelijk te houden door starters en startende ondernemers persoonlijk te benaderen. Ook al zijn wij aanwezig bij universiteiten en op hogescholen omdat de studenten die nu nog les volgen ook de starters van morgen zijn en door ze persoonlijk te benaderen hopen we dat de drempel voor hen lager wordt om bij ons advies in te winnen.

Dan is het ijs al een beetje gebroken.

Zeker! Dat denk ik wel!

Contact

Nog vragen? Neem contact op met onze adviseurs!