Voordelen en kosten eigen aan de werkgever

Als werkgever wil je je werknemers betrekken bij het succes van je onderneming en in het zomerakkoord staat de gedroomde maatregel om dat te doen: de winstpremie. Werknemers verdienen een stukje van de winst van het bedrijf en die premie is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdrage en belastingen. Delphine Vandamme van VGD houdt de maatregel tegen het licht.

Delphine Vandamme

Voordelen en kosten eigen aan de werkgever

De winstpremie is helemaal nieuw van kracht sinds 1 januari. Is het een goede keuze van de politici geweest?

Ik vind van wel omdat op die manier je de werknemers kan extra gaan binden aan de onderneming. Heel belangrijk om te weten is dat het een collectief gegeven is.

Je kan dus niet één uitstekende werknemer belonen?

Neen helaas gaat dat niet. Er zijn twee verschillende soorten premies. We hebben een identieke premie waarbij elke werknemer hetzelfde bedrag verdient. En we hebben een gecategoriseerde premie waarbij de premie afhankelijk is van objectieve criteria, bijvoorbeeld anciënniteit of leeftijd. Dat moet wel geregeld worden in een CAO.

Hoeveel bedraagt die premie?

Dat is niet onbeperkt, men moet kijken naar de loonmassa. Maximaal 30% van de loonmassa mag men gaan uitkeren onder de vorm van een winstpremie.

En hoe zwaar wordt die belast?

Men moet altijd twee gegevens gaan nakijken: RSZ en belastingen. Voor belastingen, dus de werknemer, daar is er een taxatie van 7%. Voor de werkgever is het wel geen aftrekbare kost. En als men dan kijkt naar het RSZ-gedeelte, is er een werknemersbijdrage verschuldigd van 13,07%.

Wat niet belast wordt zijn dagvergoedingen voor verplaatsingen buiten het bedrijf?

Ja, klopt. Daar gaan we meer naar de kosten eigen aan de werkgever. Dus wanneer dat werknemers zich buiten het kantoor moeten begeven voor een bepaalde dienstverplaatsing, dan maken zij kosten die voor rekening zijn van werkgever, bijvoorbeeld maaltijdkosten. En dat kan dan vergoed worden door de werkgever op basis van verantwoordingstukken ofwel zal dat op forfaitaire vrijgestelde basis zijn. En daarvoor grijpt men terug naar de bedragen die toegekend worden aan personeelsleden bij de overheid. En dan is het wel van belang dat een aantal voorwaarden worden gerespecteerd. Vanaf september 17 gaat het om een dienstverplaatsing van minimum 6 uur. Moet men onder andere voor kijken dat er geen dubbelgebruik is. Het is niet de bedoeling dat er bijvoorbeeld een terugbetaling is op basis van verantwoordingsstukken en dan nog een forfaitaire dagvergoeding wordt toegekend. 

Dus eigenlijk moet je die kosten eigen aan de werkgever als ondernemer goed verantwoorden he? Je kan niet zomaar daar een bedrag op plakken, ik zeg maar wat, 300 euro per maand. Je moet dat verantwoorden?

Ja, klopt. We zien vaak bij ondernemers dat daar gewoon een bedrag op geplakt wordt, bijvoorbeeld 500 euro, waarbij we toch aanraden of bekijken of herevalueren. Kunnen we daar voldoende onderbouw aan geven zodanig dat bij een sociale- of belastingscontrole de werkgever of onze klant niet voor verrassingen komen te staan.

Bij werknemers zijn de klassiekers nog altijd heel geliefd: de bedrijfswagen en sinds een aantal jaar ook de bedrijfsfietsen?

Ja, de bedrijfswagen is nog altijd heel in. Er is zelfs een mogelijkheid om die bedrijfswagen te gaan inleveren voor een bepaalde premie, het cash-for-car principe. Maar gegeven de recente vraagstelling blijkt dat werknemers daar niet echt staan voor de springen om hun bedrijfswagen op te gaan geven. Zoals u ook aanhaalde, de bedrijfsfiets is ook iets zeer interessant omdat de werkgever die bedrijfsfiets kan bekostigen. En daar tegenover staat er geen voordeel in natura. Wanneer deze ook gebruikt uiteraard wordt voor minimum het woon-werkverkeer. Dus die vergoeding die men krijgt, is ook belastingvrij.

De work-life balance is belangrijk voor de mensen. In dat kader is telewerk ook populair. Je kan van thuis uit werken en evenveel verdienen.

Ja, inderdaad. Wel van thuis uit werken, dus wanneer men binnen de normale kantooruren ook de mogelijkheid heeft van de werkgever om thuis te werken en eigenlijk zelf alles bekostigt qua pc of internet, krijg je daar ook een belastingvrije vergoeding voor van 40 euro. Maar naast pc en internet hebben we ook verwarming, dus de nutsvoorzieningen, en die vergoeding kan oplopen tot 120 euro.

Zijn er nog incentives die de work-life balance ten goede komen? Cadeautjes zegt maar van de werkgever aan de werknemer?

Ja, er zijn inmiddels al een aantal platforms gecreëerd waarbij de werkgever een budget geeft aan de werknemer en dat budget zijn uren die men vrij kan gaan invullen naar poetshulp, strijkdienst, tuinonderhoud,… waardoor die work-life balance wel gehandhaafd wordt.

En is dat belastingvrij?

Niet belastingvrij, maar dat wordt op een fiscaal vriendelijke manier getaxeerd.

Nog vragen? Neem contact op met onze adviseurs!