Automatiseren van het aankoopproces

Aankoopproces

 • Facturen worden gedigitaliseerd en zijn centraal beschikbaar
 • Opzoeken van facturen gaat vlotter door het gebruik van kernwoorden
 • Facturen gaan niet meer verloren na digitalisatie
 • Kopiëren van facturen is niet meer nodig. De facturen worden beschikbaar gesteld op basis van de rechten van een persoon
 • Facturen goedkeuren kan digitaal gebeuren. De goedkeurder kan dit vanop eender welke locatie doen.
 • Facturen worden niet meer te laat betaald door het instellen van een goedkeuringsproces
 • Je kan facturen automatisch boeken
 • Je kan facturen afpunten ten opzichte van de bestelbon/receptiebon
 • Facturen blijven geblokkeerd tot goedkeuring
 • Historiek centraal bewaard
 • Opvolging van de te ontvangen creditnota’s
 • Match met leveranciersgegevens uit boekhoudpakket