BrightAnalytics

BrightAnalytics is een online rapporteringsplatform dat data uit alle bronnen in uw onderneming samenbrengt en in realtime visualiseert in dynamische rapporten op maat. BrightAnalytics meet de performantie van uw bedrijf en zet onmiddellijk aan tot actie. Ze daagt op succesvolle wijze Excel en traditionele BI oplossingen uit als rapporteringstool die niet enkel goedkoper is in opzet en onderhoud, maar tegelijk verder gaat in functionaliteiten. Door ingebouwde health checks zijn onbetrouwbare rapportages verleden tijd.

Financiële cijfers uit het boekhoudpakket worden gecombineerd met operationele data uit bijvoorbeeld het ERP en CRM.  BrightAnalytics beschikt over standaard connectoren met alle courante boekhoud- en ERP pakketten. Ze verlegt de focus van input naar output. Tijd die vroeger vaak naar het updaten of aanpassen van rapporten ging, komt zo vrij voor analyse en controle van de betrouwbaarheid van de data. Zo kunnen financiële medewerkers veel efficiënter ingezet worden. Dit vertaalt zich in een onmiddellijke ROI op elk aspect van de tool.

 

Maak kennis met BrightAnalytics tijdens een digitale sessie

Maak kennis met BrightAnalytics tijdens een digitale sessie

Onze partner BrightAnalytics organiseert op regelmatige tijdstippen livesessies over het automatiseren van je managementrapportering. Een ideale kennismaking.
Wanneer? Klik onderaan voor de data te zien. Een sessie duurt gemiddeld 20 min.
Topics? Tijdsbesparing en meer inzichten dankzij rapporteringsplatform / Livedemo  / ...
Voor wie? C-level people en finance en reporting specialisten.

BrightAnalytics

Van individuele rapporten naar één uniforme (geconsolideerde) rapporteringsomgeving

Groepen worden vaak geconfronteerd met een amalgaam aan rapporteringen uit verschillende boekhoudpakketten of ERP systemen, met afwijkende rekeningstelsels en wisselkoersen. BrightAnalytics brengt deze data samen in één omgeving, met een uniforme rapporteringstructuur in Euro.

Bovendien beschikt BrightAnalytics over een geïntegreerde consolidatiemodule. Deze module leidt tot een efficiëntere en deels geautomatiseerde consolidatie, die de drempel verlaagt om o.a. maandelijks of op kwartaalbasis te consolideren. Je bent dus niet langer afhankelijk van het tijdig verkrijgen van de rapporten uit dochtervennootschappen, maar komt zelf aan het roer te zitten. Via de budgetteringsmodule maak je eenvoudig up-to-date forecasts op en vergelijk je de actuals met gereviseerde budgetten.

BrightAnalytics

Rapportering rechtstreeks aan de eindgebruiker

BrightAnalytics biedt een intuïtieve en dynamische interface, waardoor het opvragen van rapporten of gegevens kinderspel wordt. Deze rapporten richten zich op de eindgebruiker, zonder dat deze een technische of financiële achtergrond hoeft te hebben.  

Jouw confidentiële data wordt beschermd door het instellen van toegangsrechten. Je kan bijvoorbeeld de sales rapporten enkel consulteerbaar maken voor een salesvertegenwoordiger en voor het algemene management. Alle eindgebruikers krijgen een eigen omgeving waarin ze de resultaten van hun bedrijfsonderdeel in realtime kunnen opvolgen.

Vragen onmiddellijk beantwoord

In elke onderneming geldt er slechts één waarheid, BrightAnalytics maakt deze continu beschikbaar. Wanneer je dan tijdens een Raad van Bestuur vergadering de vraag krijgt toegeworpen waarom die marketingkosten toch zo de pan uit swingen, beantwoord je die vraag gewoon on-the-spot. De doorklik functionaliteiten in BrightAnalytics laten toe om onmiddellijk vast te stellen welke aankopen werden verricht, waarbij doorgeklikt kan worden tot op boekingsniveau.

Bright Analytics

Meer inzicht vanuit een outside the box benadering

De toegevoegde waarde van BrightAnalytics t.o.v. bekende BI oplossingen zit in de eenvoud om naast P&L rapporten ook balans- en bijvoorbeeld cashflow rapporten op te maken. Waar BI rapporten zich vaak richten op het opvolgen van de bedrijfsresultaten, krijg je met BrightAnalytics ook steeds inzicht in de samenstelling en evolutie van het werkkapitaal. Dit geeft een duidelijk beeld op de cashpositie van jouw bedrijf. Niet enkel in het verleden, maar via de cash forecasting module ook naar de toekomst.

 

Voor een bedrijfsleider is de opvolging van de operationele performantie vaak even belangrijk, zo niet belangrijker dan de financiële. Door heldere dashboards of KPI rapporten (Key Performance Indicatoren) op maat krijg je deze in één oogopslag te zien. Deze inzichten maken het mogelijk om de juiste operationele beslissingen te nemen.

De meerwaarde van BrightAnalytics komt echter pas echt tot uiting in een live voorstelling. Neem zeker contact op met onze adviseurs van CFO Services voor een demo!