Debiteurenbeheer

  • Positieve impact op de beschikbare cash door een snellere inning van openstaande facturen
  • Regelmatige rapportering op detailniveau (verkoop) als overkoepelend (management)
  • Door pro-actief beleid verlaagt het risico op wanbetalers (screening van prospect en nieuwe klanten en gebruik maken van kredietplafond)
  • Door segmentering in klantenportefeuille vermijd je dat er onnodige aanmaningen naar goed betalende klanten verzonden worden.
  • Werken met een vaste procedure die geleidelijk aangescherpt kan worden
  • Agendabeheer waar gebroken beloftes van klanten gerapporteerd worden
  • Terugkoppeling naar het ERP-systeem om slechte betalers te blokkeren (geen orders meer, geen leveringen meer). Automatische blokkeren boven het kredietplafond.
  • Centraal beheer zodat collega’s steeds dezelfde informatie terugvinden (opvolging bij afwezigheid van een collega of inwerken van een nieuwe collega)