Sociale audit

Boetes in het sociaal (straf)recht zijn torenhoog, door een sociale audit te laten uitvoeren, kan je boetes vermijden. Een sociale audit neemt in de praktijk de vorm aan van een sociale inspectie, maar gebeurt enkel op vraag van jouw onderneming of organisatie. De audit gebeurt door het HR Legal team als een externe, onafhankelijke partij. Het doel is om een idee te krijgen van alle mogelijke gebreken of afwezige documenten, zodat alles in orde gebracht kan worden voor de echte sociale inspectie.

 

Sociale audit

Eerste stap: checklist

Je krijgt het bezoek van een HR Legal adviseur als sociale auditor waarbij deze laatste de rol van een sociaal inspecteur opneemt tijdens een sociale inspectie. In eerste instantie bezorgt de HR Legal adviseur je een lijst met alle documenten die hij/zij wil inkijken, zodat je die kan verzamelen. Daarna komen zij ter plaatse voor een doorlichting.

Sociale audit

Tweede stap: de audit

De sociale auditor licht jouw onderneming of organisatie door zowel op arbeidsrechtelijk als socialezekerheidsvlak. Hij bekijkt tot welk paritair comité je behoort en welke sectorale verplichtingen dat met zich meebrengt. Verder controleren we de documenten die ook een inspecteur zou doornemen en we onderzoeken ook of aan alle sociale zekerheidsverplichtingen is voldaan.

Sociale audit

Derde stap: uitgebreid verslag met aanbevelingen

Met de controle is de kous niet af. Nadien ontvang je een uitgebreid verslag waarin we zowel de grote als de kleinere risico’s overlopen (“red flags”). We signaleren deze niet alleen, maar helpen je ook op weg met concrete tips en aanbevelingen. We begeleiden je om alles in regel te stellen zodat jouw onderneming glansrijk slaagt bij een echte sociaalrechtelijke controle.