WE ARE VGD

Let's talk

Mieke Derveaux

Mieke is Senior Milieu Consultant met meer dan 20 jaar ervaring. Zij is verantwoordelijk vennoot VGD Milieu.

Mieke startte haar carrière in de financiële sector en maakte in 1996 de overstap naar VGD. Sinds 1999 is zij nog uitsluitend actief in milieu-advies waarin zij inmiddels een autoriteit is geworden
 

Realisations

Dankzij de brede benadering is Mieke ‘huis’-adviseur van een groot aantal vastgoedbedrijven. Bodemproblematiek, vergunningsperikelen, zonevreemdheid, grondverzet, verplichtingen asbest of andere onverwachte vaststellingen bij sloop, ... Dankzij de combinatie van juridische en technische kennis en pragmatische aanpak vindt elk probleem een oplossing.
Daarnaast is zij ook bedreven in de opmaak en onderhandeling van vergunningsdossiers en heeft zij een mooie track record in het uitvoeren van milieuaudits, al dan niet in het kader van overname.
 

Experience

Mieke heeft een grondige parate kennis van de milieuwetgeving. Vlarem, Vlarebo, Vlarema…. hebben voor haar geen geheimen, en ook de Brusselse en Waalse milieuwetgeving zijn haar vertrouwd. Haar juridische kennis wordt versterkt door degelijke technische kennis, een unieke eigenschap met hoge toegevoegde waarde. 
Verder is Mieke sterk gefocust op risico-detectie en heeft zij de gave om op respectvolle wijze en overtuigend te onderhandelen, wat reeds menig maal heeft bijgedragen tot succesvolle afronding van complexe, zelfs schijnbaar hopeloze, dossiers.
 

Professional

Mieke behaalde haar licentiaat in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Daarna volgde zij de opleiding milieu-coördinator aan de universiteit van Gent, recent aangevuld met de opleiding  erkend bemiddelaar.
Mieke blijft zich continu bijscholen op vlak van milieu. Dit zowel door zelfstudie als door het extensief volgen van gespecialiseerde opleidingen, vnl. in de domeinen vergunningen, saneringen, afvalverwerking, e.d. 
 

Mieke Derveaux
Education

Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen
 

Contact