ESF Subsidie

ESF Subsidie

Investeren in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen

Wil je investeren in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen? Het Europees sociaal fonds (ESF) biedt samen met Vlaanderen en Europa de nodige ondersteuning. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Via de website van ESF verschijnen de verschillende oproepen. De termijnen en de specifieke werkdomeinen worden in elke oproep duidelijk omschreven. Twee belangrijke thema’s zijn wederkerend:
- HR-beleid
- Werkbaar werken
(opleidingen -  werk anders organiseren)

Wat moet je weten?

Steunbedragen

Steunbedragen

- Aan projecten die in een oproep worden goedgekeurd wordt een deel van de kosten terugbetaald in de vorm van subsidies.
De grootte van de subsidies verschilt naargelang de oproep en kan tot 100.000 euro bedragen. Afhankelijk van de Europese staatssteunregels varieert ook de eigen inbreng.  

Specifieke verplichtingen

Specifieke aandachtspunten

- Aanvraag dient voor de projectstart te gebeuren
- C
ommunicatie en publicitaire verplichtingen
- Aandacht voor gender en diversiteit
- Registratie en rapportering
- Achiveren van bewijsstukken

Waarin kunnen we helpen?

Waarin kunnen we helpen?

- Aftoetsen van het steunkader
Schrijven van het dossier A-Z
Opzetten van de verplichte rapportering
Reviews of ad hoc assistentie is steeds mogelijk

 

Contact

Meer informatie nodig omtrent deze steunmaatregelen?