Kmo-portefeuille

Kmo-portefeuille

Steun voor de aankoop van diensten

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. 

Wat moet je weten?

Steunbedragen

Steunbedragen

- Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar
- Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

Specifieke aandachtspunten

Specifieke aandachtspunten

- Je onderneming is een kmo of je beoefent een vrij beroep
- Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm
- Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest
- Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent
- Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Waarin kunnen we helpen

Waarin kunnen we helpen

- Aftoetsen van het steunkader
- Schrijven van het dossier A-Z
- Opzetten van de verplichte rapportering
- Reviews of ad hoc assistentie is steeds mogelijk

Contact

Meer info nodig over deze steunmaatregelen?