Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor O&O medewerkers

Werkgevers uit de privé sector en kennisinstellingen worden vrijgesteld om 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers die zij tewerkstellen door te storten aan de fiscus.

Vooraleer de vrijstelling doorstorting van BV O&O mag ingeroepen worden, dient men elk project of O&O programma te registreren via BELSPO. In deze applicatie dient men beknopt het project of programma toe te lichten aan de hand van een aantal vraagstellingen variërend voor elk type project experimentele ontwikkeling, fundamenteel onderzoek of industrieel onderzoek. Het project kan inhoudelijk afgetoetst worden bij BELSPO via een adviesaanvraag alvorens men de korting claimt. We raden zeker aan om dit voor elk project te doen. 

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor O&O medewerkers

Komt je onderneming of kennisinstelling in aanmerking?

  • Universiteiten, hogescholen, erkende wetenschappelijke instellingen, NFWO en FWOV
  • Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers met een diploma PhD, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur en bepaalde masterdiploma’s of bachelorsdiploma’s;
  • Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die aan onderzoeksprojecten werken in het kader van samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met universiteiten of hogescholen in de EER of met erkende wetenschappelijke instellingen;
  • VZW's indien erkend als wetenschappelijke instelling
  • YIC’s

Wat moet je weten?

Steunbedragen

Steunbedragen

- Voor kleine vennootschappen is er voor masterdiploma's een vrijstelling van 80 %, voor bachelordiploma's is dat hetzelfde (maar beperkt tot 50 % van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor de werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma)
- Voor andere vennootschappen is er voor masterdiploma's een vrijstelling van 80 %, voor bachelordiploma's is dat hetzelfde (maar beperkt tot 25 % van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor de werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma)

 

Specifieke verplichtingen

Specifieke aandachtspunten

- Registratie project in applicatie BELSPO
Registratie O&O medewerkers in applicatie BELSPO
Documentatieverplichting met betrekking de werknemers (diploma’s, ID’s, tijdsbesteding,…) en het project (vooruitgang, resultaten,…)
Bij een eventuele fiscale controle moeten alle verplichte documenten kunnen voorgelegd worden. 

Hoe kunnen wij helpen?

Hoe kunnen wij helpen?

- Aftoetsen van het steunkader
- Berekenen van uw voordeel
- Assistentie bij het indienen van de aanvraag
- Assistentie bij de projectopvolging en communicatie met uw sociaal secretariaat
- Interne audit
- Begeleiding bij een fiscale controle

Contact

Meer info nodig over deze steunmaatregelen?