Strategische transformatiesteun

Strategische transformatiesteun

Hulp bij de realisatie van een strategisch transformatieproject

Ben je een KMO of grote onderneming die individueel of gezamenlijk een strategisch transformatieproject wil realiseren? Dan kan je een beroep doen op de strategische transformatiesteun. Voor KMO's geldt er opleidings- en investeringssteun in het hele Vlaamse gewest. Voor grote ondernemingen geldt er een opleidingssteun in het hele Vlaamse gewest en investeringssteun enkel in de steunzones. Innovatie is de belangrijkste trend in de slaagkans van het dossier.
- Investeringen in strategische clusters en lead plants in Vlaanderen
- Investeringen in de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo's in Vlaanderen
- Investeringen die een transformatie mogelijk maken en de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen.

Wat moet je weten?

Steunbedragen

Steunbedragen

De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming. De bonussteun kan maximaal 25% bedragen van de basissteun en wordt toegekend afhankelijk van de tewerkstellingsgroei.

Specifieke verplichtingen

Specifieke aandachtspunten

- Aanvraag dient voor de projectstart te gebeuren
- Over een periode van drie jaar zijn de in aanmerking komende opleidingskosten en het in aanmerking komend investeringsbedrag minstens gelijk aan de instapdrempels

Waarin kunnen we helpen?

Waarin kunnen we helpen?

- Aftoetsen van het steunkader
Schrijven van het dossier A-Z
Opzetten van de verplichte rapportering
-
Reviews of ad hoc assistentie is steeds mogelijk

Contact

Meer info nodig over deze steunmaatregelen?