Internationale Fiscaliteit

Door het vrij verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten binnen de EU en de verdere globalisering gaan steeds meer ondernemingen hun activiteiten ontplooien over de landsgrenzen heen.  Het werken over de grenzen heen, heeft consequenties op verschillende domeinen (sociaal, fiscaal, btw-technisch, arbeidsrechtelijk, pensioenopbouw, etc.).

Lees er meer over in onze blog 'Ondernemen in het buitenland: babysteps of een giant leap?'

 

David Lornoy - Tax

Daar er op internationaal vlak veel beweegt, analyseren onze adviseurs je situatie o.a. op basis van internationale verdragen, onderlinge akkoorden, recente jurisprudentie, lokale wetgeving en het nieuw ingevoerde MLI (multilateraal instrument).

David Lornoy - Tax
Internationale fiscaliteit

Aandachtspunten

  • Vaste inrichting - Vennootschapsbelasting: van zodra een onderneming activiteiten ontplooit in het buitenland, rijst de vraag of zij daar al dan niet over een vaste inrichting beschikt. Het verkopen van goederen in andere landen of het uitoefenen van bouw en constructiewerkzaamheden in het buitenland kunnen aanleiding geven tot een vaste inrichting op het vlak van vennootschapsbelasting. Dit heeft als gevolg dat er bepaalde compliance verplichtingen moeten voldaan worden met de eventuele belastbaarheid van de inkomsten tot gevolg.
     
  • Vaste inrichting - BTW: ook op het vlak van btw kan er sprake zijn van een vaste inrichting indien je grensoverschrijdende transacties verricht. De regels op het vlak van btw lopen niet gelijk met deze op het vlak van vennootschapsbelasting. Je kan zowaar op het vlak van vennootschapsbelasting wel over een vaste inrichting beschikken, maar geen vaste inrichting hebben volgens de BTW regels.
     
  • Internationale tewerkstelling: het uitsturen van werknemers of bestuurders over de landgrenzen heen heeft bepaalde implicaties . Er moet rekening worden gehouden met o.a. fiscale, sociale, administratieve en arbeidsrechtelijke verplichtingen in deze landen. 
HOE KUNNEN ONZE ADVISEURS JE HELPEN?

HOE KUNNEN ONZE ADVISEURS JE HELPEN?

Daar de complexiteit in elk land verschillend is, is een goede begeleiding op alle vlakken cruciaal om een totaal beeld te krijgen van de gevolgen op internationaal gebied. Onze specialisten staan u dan ook met graagte bij om u de weg te wijzen in de wirwar van regelgevingen. 

Contacteer onze adviseurs voor meer informatie.

Contact

Nog vragen over internationale fiscaliteit? Neem contact op met onze adviseurs!