Start-up & Scale-up

Bij een oprichting van een vennootschap komen verschillende aspecten kijken. Naast het opstellen van een financieel plan, de opmaak van statuten en een bezoek aan de notaris is fiscale planning bij een startende onderneming noodzakelijk. Doorgaans kampen startende ondernemingen vaak met hoge opstartkosten en investeringen. Om deze kosten te financieren zijn er tal van steunmaatregelen in het leven geroepen door de overheid om particulieren aan te moedigen te investeren in deze starters.

 

Robrecht Schoonjans - Manager Tax

Wil je als ouder je zoon of dochter een duwtje in de rug geven om zijn of haar droom te helpen verwezenlijken? Of geloof je in een startende onderneming? Onze adviseurs denken graag vanaf de start van een vennootschap mee over de fiscale optimalisaties.

Robrecht Schoonjans - Manager Tax
Start-up & Scale-up

Steunmaatregelen

  • Tax shelter voor ‘startende’ ondernemingen

Indien je als natuurlijk persoon investeert in een startende vennootschap naar aanleiding van een oprichting of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na oprichting, geniet je van een belastingvermindering van 30% of 45% op het geïnvesteerde bedrag. In ruil krijg je aandelen in de plaats. Aan de belastingvermindering zijn tal van voorwaarden verbonden en onze adviseur helpen je graag verder zodat je door het bos de bomen nog ziet staan!

  • Vrijstelling roerende voorheffing op intresten van leningen

Wanneer er wordt geopteerd om een krediet uit te geven ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming, en dit via een erkend crowdfundingplatform, kan je als natuurlijk persoon genieten van een (gedeeltelijke) vrijstelling van roerende voorheffing op de intresten van de betreffende lening (met een looptijd van minimaal vier jaar).

De intresten die jaarlijks worden ontvangen in het kader van deze lening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling is echter enkel van toepassing op de eerste schijf van 15.830 EUR (aanslagjaar 2021 t.e.m. 2024).

  • Win-Win lening

De win-winlening betreft een achtergestelde lening die door een natuurlijk persoon kan worden verstrekt aan een kmo-onderneming. In ruil voor de achtergestelde lening ontvang je als kredietgever naast een rente ook een jaarlijks fiscaal voordeel van 2,5% op het openstaande bedrag van de lening. Het betreft hier een belastingkrediet, dus ook wie geen belastingen moet betalen kan hiervan genieten. 

En wat indien de vennootschap je lening niet kan terugbetalen? Dan geniet je als natuurlijk persoon van een eenmalig belastingkrediet van 30% op het openstaande kapitaal. Deze 30% werd tijdelijk verhoogd tot 40% in het kader van COVID-19 voor leningen afgesloten vanaf 16 maart 2021 en tot en met 31 december 2021.

  • Vriendenaandeel

In februari 2021 werd het vriendenaandeel in het leven geroepen. Aan de hand hiervan kan je als natuurlijk persoon, die investeert in kmo’s (cf. de Europese kmo-definitie en beide gelegen in het Vlaams Gewest), genieten van een belastingkrediet. Dit belastingkrediet bedraagt 2,5% van het geïnvesteerde bedrag, en hier heb je gedurende vijf jaar recht op.

Lees er meer over in onze blog 'Vriendenaandeel: investeer fiscaal voordelig in een vriend zijn onderneming'

  • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Naast voormelde maatregelen die een fiscaal voordeel bezorgen aan de personen die investeren in ondernemingen, zijn er ook enkele gunstmaatregelen voor deze ondernemingen zelf. Zo voorziet de wetgever, indien je als ondernemer overgaat tot het aannemen van werknemers, in een steunmaatregel waarbij een vrijstelling wordt toegekend van 10% (20% voor microvennootschappen) van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van de werknemers. Deze vrijstelling kan gedurende 48 maanden worden toegepast, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste inschrijving in de KBO.

  • Vrijstelling werkgeversbijdragen eerste werknemer

Ook kan je als ondernemer beroep doen op de doelgroepvermindering voor de aanwerving van de eerste werknemer. Aan de hand van deze gunstmaatregel kan je als nieuwe werkgever genieten van een (volledige) vrijstelling van de werkgeversbijdrage voor de eerste werkgever. Ook voor de volgende vijf werkgevers wordt er een vermindering toegestaan, maar echter geen volledige vrijstelling. De eerste 13 kwartalen van de tewerkstellingsperiode van deze werknemers kan er een vermindering worden genoten die zich tussen de 450 EUR en 1.550 EUR bevindt.

HOE KUNNEN ONZE ADVISEURS JE HELPEN?

HOE KUNNEN ONZE ADVISEURS JE HELPEN?

Bovenstaande maatregelen kunnen jouw onderneming een duwtje in de rug geven en helpen bij het verwezenlijken van je dromen. Daarnaast wordt door middel van deze steunmaatregelen je risico als investeerder ook gespreid. Onze adviseurs bekijken dan ook graag samen de mogelijkheden en eventuele fiscale optimalisaties.

Contacteer onze adviseurs voor meer informatie.

Contact

Nog vragen? Neem contact op met onze adviseurs!