Transfer Pricing

TRANSFER PRICING HELDER UITGELEGD

  • Het Arm’s Length Principe

Transfer pricing draait rond het Arms Length Principe (ALP). Conform het Arm’s Length Principle moeten alle transacties tussen verbonden ondernemingen uitgevoerd worden alsof zij onafhankelijk zijn en dus ook geen band hebben met elkaar. Dit voornamelijk om winstverschuiving te vermijden.

Het is dan ook aangewezen om de nodige onderbouwing te voorzien om het marktconforme karakter van de gehanteerde intercompany prijzen te staven. Dit gebeurt veelal via een functionele analyse aangevuld met een benchmarkstudie. Hierbij worden de intercompany prijzen vergeleken met de prijszetting tussen vergelijkbare derde partijen voor het leveren van vergelijkbare goederen/diensten.

  • Territorialiteitsbeginsel

Nationale overheden en fiscale administraties besteden meer en meer aandacht aan het handhaven en controleren van de marktconforme voorwaarden inzake transacties tussen verbonden ondernemingen. Zeker in een internationale context is er een verscherpte aandacht, aangezien hierdoor de fiscale administratie het risico zal lopen dat deze belastbare materie misloopt.

Anthony Meul - Vennoot VGD

Transfer pricing is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste thema’s in de internationale fiscaliteit. Niet alleen grote multinationals worden hiermee geconfronteerd, ook KMO’s en familiale ondernemers die zowel binnen als buiten onze landsgrenzen actief zijn, worden zich meer en meer bewust van het belang van deze materie.

Anthony Meul - Vennoot VGD
Transfer pricing

HOE KUNNEN ONZE ADVISEURS JE HELPEN?

De specialisten van VGD zitten graag met jou rond de tafel om jou te helpen dit complexe gegeven verstaanbaar te maken en ook intern te kijken hoe je als bedrijf alles zo goed mogelijk kan uitvoeren.

  • Quick-scan: relevante aandachtspunten en risico’s van jouw onderneming in kaart brengen en nagaan of jouw onderneming voldoet aan de (inter)nationale regel- en wetgeving
  • Bijstand bij verrekenprijs controles
  • Assistentie bij het documenteren van de verrekenprijzen en de opmaak van de verplichte verrekenprijsdocumentatie
  • Begeleiding en advies over planning en compliance
  • Praktische implementatie van jouw transferpricingbeleid zowel in België als op internationaal vlak.

Contacteer onze adviseurs voor meer informatie.

Contact

Nog vragen over transfer pricing? Neem contact op met onze adviseurs!