Vastgoed

Het verwerven van vastgoed kan je op tal van manieren financieren en structureren. Een zuivere privé-aankoop is lang niet meer de enige mogelijkheid. Zo kan je in bepaalde gevallen overwegen om ook je vennootschap te betrekken in de aankoop. Op die manier kunnen middelen uit de vennootschapssfeer aangewend worden om de aankoop deels te bekostigen. Hierdoor beschik je als koper over extra slagkracht en kunnen er bepaalde optimalisaties gerealiseerd worden.

Vastgoed in het buitenland? Lees in onze blog over de impact van de fiscale hervorming buitenlands vastgoed in 2021.

 

Vastgoed

Gesplitste aankoop: ‘the best of both worlds’

Bij een gesplitste aankoop kopen verschillende partijen samen een onroerend goed. Een veelvoorkomend voorbeeld is het geval waarbij je als bedrijfsleider (natuurlijk persoon) de naakte eigendom verwerft en de vennootschap het vruchtgebruik.

Door te werken met zo’n gesplitste aankoop kan in bepaalde situaties genoten worden van ‘the best of both worlds’. Zo kan een aanzienlijk deel van de financiering gedragen worden door de vennootschap, terwijl de volledige eigendom op termijn in privéhanden terechtkomt.

Ook naar successie toe kan zo’n gesplitste aankoop (tussen ouders en de kinderen) aangewezen zijn. Andere courante zakelijke rechten zijn erfpacht en opstal, elk met zijn specifieke karakteristieken.

Om fiscaal nadelige gevolgen te vermijden is het uiteraard van belang om bepaalde  spelregels na te leven. Dit niet enkel op het moment van aankoop maar ook gedurende de looptijd van het zakelijk recht en bij afloop hiervan. De fiscus legt bij dergelijke aankopen immers een verhoogde waakzaamheid aan de dag.

HOE KUNNEN ONZE ADVISEURS JE HELPEN?

De fiscaliteit omtrent vastgoed wordt gekenmerkt door een hoge complexiteit, een steeds wijzigend fiscaal landschap en een sterk multidisciplinair karakter. Er zijn weinig domeinen binnen de fiscaliteit waarbij zo’n diverse waaier van belastingen aan bod komt. Zo moet je onder meer rekening houden met de gevolgen op vlak van registratierechten, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting. Je komt dan ook best beslagen op het ijs.

De adviseurs van VGD kennen de gangbare praktijk en geplogenheden en begeleiden je met veel plezier in je vastgoedtransacties. Contacteer onze adviseurs voor meer informatie.

Contact

Nog vragen over vastgoed? Neem contact op met onze adviseurs!