Stroomlijnen van het verkoopproces

Aankoopproces

  • Perfect overzicht van logistieke afdeling en leverancier op actuele stock, waardoor verkopers beloftes over levertermijn altijd kunnen nakomen
  • Offertes: opvolging van verkoopproces is gegarandeerd. Je ziet altijd in welk stadium de offerte zich bevindt
  • Opvolging van offertes per klant en overzicht van aantal offertes per verkoop
  • Eens een offerte goedgekeurd is, krijgt de verkoper hierover een bericht. De offerte wordt doorgestuurd naar de logistieke afdeling
  • Na goedkeuring offerte start de flow tot aan de betaling
  • Door die digitale goedkeuring en het instellen van een goedkeuringsproces, worden facturen niet meer laattijdig betaald en kan je ze automatisch inboeken dankzij tekstherkenningssoftware.
  • Alle facturen zijn beschikbaar op basis van de rechten van een persoon
  • Wat is nu reeds gefactureerd? In geval van aan- en verkoop werden alle leveringen (gebundeld) gefactureerd.