WE ARE VGD

Let's talk

Ebe Verhaegen

Ebe Verhaegen heeft meer dan 18 jaar ervaring in het sociaal recht

Ebe Verhaegen kan omschreven worden als een expert in sociaal recht. Heel zijn beroepsloopbaan staat in het teken van de deze specialisatie. Hij was jarenlang magistraat (procureur en nadien rechter).

In  2018 verliet hij de magistratuur en startte hij het departement HR Legal op bij VGD.

Realisations

Ebe Verhaegen heeft een uitgebreide expertise zowel op het vlak van het individueel als het collectief arbeidsrecht en het sociaalzekerheidsrecht.

Hij is auteur van verschillende sociaalrechtelijke publicaties en is docent aan de politieschool (Campus Vesta) waar hij het vak "sociaal strafrecht" doceert.

Ebe Verhaegen is tevens Bondsprocureur bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Experience

Ebe Verhaegen oefende zijn specialisatie vanuit verschillende invalshoeken uit. Hij pleitte gedurende vele jaren en was bedrijfsjurist in de uitzendsector. Als procureur was hij gespecialiseerd in de opsporing en vervolging van sociaalrechtelijke misdrijven en als rechter in de arbeidsrechtbank behandelde hij o.m. geschillen tussen werkgever en werknemers. Hij is sterk in het aanbieden van praktijkgerichte oplossingen op maat van elk bedrijf.

Professional

Ebe Verhaegen (°1974) studeerde Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Na zijn Master in de Rechten behaalde hij de Bijzonder Licentie Sociaal Recht (VUB) en pleitte hij voor een werknemersorganisatie. Vervolgens werkte hij als bedrijfsjurist sociaal recht in de uitzendsector. Hij slaagde in de toelatingsexamens voor de magistratuur en werd in 2005 benoemd als substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat.

In 2013 werd hij benoemd als rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Sinds september 2018 ruilde hij de magistratuur in voor VGD waar hij Director is van het departement HR Legal.

Ebe Verhaegen

Contact