WE ARE VGD

Let's talk

Tom Rijckaert

Tom Ryckaert heeft 19 jaar ervaring in accountancy en fiscaliteit.

Tom begon zijn carrière in 1999 als Tax-medewerker bij Ernst&Young Tax Consultants waarin hij eerst actief was binnen de Service Line Corporate Tax om zich vervolgens binnen de Service Line Indirect Tax verder te specialiseren in BTW.

Sinds 2010 is Tom actief binnen de BTW-afdeling van VGD. Sinds medio 2017 is Tom actief als kantoorverantwoordelijke van kantoor Kortrijk. In 2022 trad hij toe als partner van VGD.

Realisations

Jaarlijks ondersteunt Tom samen met zijn team talloze nationale en internationale ondernemers in verschillende onderwerpen zoals nationaal en internationaal belastingadvies en optimalisaties, herstructureringen op het vlak van BTW.

Verder is hij ook het aanspreekpunt van de ondernemer bij de uitbouw van hun visie/strategie. Tom is ook een frequent spreker inzake fiscale onderwerpen op de verschillende events van VGD.

Experience

Als kantoorverantwoordelijke stuurt Tom een team van auditors, accountants en enkele experten aan.

Tom is gespecialiseerd in nationale en internationale BTW vraagstukken/advies/compliance en staat ook belastingplichtigen bij in hun contacten met de controle en besprekingen met de Centrale BTW-diensten.

Professional

Tom heeft bijna 20 jaar ervaring in de accountancy en de fiscaliteit. Hij behaalde een Master in de Handelswetenschappen aan de Universiteit Brussel. Hierna verdiepte hij zich verder in fiscaliteit door een bijkomend opleiding in de Fiscaliteit aan de Vlerick Business School for Management.

Daarnaast behaalde hij ook in 2005 zijn titel als Belastingconsultent bij het IAB en in 2017 behaalde hij een postgraduaat in Accounting en Controlling.

Tom Rijckaert
Education

Master Handelswetenschappen

Master Fiscaliteit

Contact